Na plenárním zasedání v Bruselu dne 10. října přijal Evropský parlament usnesení o víceletém finančním rámci EU (VFR) na období 2021 až 2027. Nově zvolení europoslanci potvrdili mandát Evropského parlamentu schválený 14. listopadu 2018 k meziinstitucionálnímu jednání a vyzvali Radu k okamžitému zahájení rozhovorů v rámci trialogu.

Europoslanci kladou důraz na reformu systému tvorby vlastních zdrojů a avizují, že bez dohody na této reformě neudělí souhlas s VFR. Mezi potenciální nové zdroje řadí přeshraniční mechanismus kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem, příspěvek z plastů, příjmy z EU ETS, zdaňování digitálních služeb či společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. Dále požadují zrušení veškerých slev z odvodů či zahrnutí příjmů do rozpočtu EU ve formě pokut a poplatků.

Nově zvolení europoslanci také potvrdili podporu návrhu Komise na zavedení nového mechanismu, který by sloužil k ochraně rozpočtu EU v případě nedodržování zásad právního státu nebo systémového ohrožení hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

V reakci na politické závazky, které předložila nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, europoslanci očekávají, že bude zohledněn jejich dopad na rozpočet EU. Požadují, aby nové iniciativy (to se týká např. Fondu pro spravedlivou transformaci) byly započítány nad rámec původních návrhů Komise, což by mělo vést k vyšším stropům VFR.

Evropský parlament upozorňuje na hrozící riziko, že dohody s Radou EU ohledně VFR nebude dosaženo včas a vyzývá Radu EU, aby neprodleně přijala svůj mandát k vyjednávání v rámci trialogu. Europoslanci v usnesení navrhují, aby Rada EU náležitě zohlednila stanoviska Evropského parlamentu již při utváření vlastní pozice. Zároveň požadují, aby Komise vypracovala návrhy opatření, která by měla občanům a podnikům zajistit zmírnění dopadů případného pozdního schválení rozpočtu EU.

Více o průběžné zprávě Evropského parlamentu z 14. listopadu 2018 viz bulletin Energetika v EU zde.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU