Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přislíbila, že v rámci příštího víceletého finančního rámce bude vytvořen nový Fond pro spravedlivou transformaci (angl. Just Transition Fund). Zbývá dohodnout z jakých zdrojů bude fond vytvořen, jaká bude jeho alokace a kam konkrétně budou finanční prostředky nasměrovány.

Regiony závislé na těžbě uhlí a energii vyráběné jeho spalováním požadují, aby finanční prostředky nového fondu směřovaly výhradně na transformaci uhelných regionů. Během setkání Uhelné platformy v Bruselu dne 16. října formulovali zástupci uhelných regionů z jednotlivých členských států (Bulharska, České republiky, Německa, Polska, Rumunska, Řecka a Slovenska) i ostatních evropských zemí využívajících uhlí ve svých ener-getických mixech (Bosna a Hercegovina a Severní Makedonie) své stanovisko v deklaraci, kterou předložili evropským institucím. Na druhé straně další odvětví, která s ohledem na dekarbonizaci řeší četné sociální výzvy, analyzují možnosti rozšíření působnosti navrhovaného fondu.

Původní návrh Evropského parlamentu na přidělení prostředků v rámci příštího víceletého finančního rámce (VFR) ve výši 4,8 miliard eur považují dotčené regiony za nedostačující. Polský institut pro ekonomii v této souvislosti zveřejnil pracovní dokument, ve kterém vyčíslil potřebný objem fondu na 20 miliard eur ročně s tím, že investice by měly podpořit zejména energetickou účinnost a infrastrukturu. Předpokládá, že hlavními příjemci by v závislosti na ukazatelích hospodářské produkce a sociálního rozvoje byly Polsko, Řecko a Francie.

Objem vyhrazených prostředků úzce souvisí s otázkou zajištění finančních zdrojů. Nově zvolení europoslanci požadují „fresh money“ (což by mělo vést k vyšším stropům VFR). Evropská komise zvažuje i další alternativy, včetně možnosti zajistit financování fondu ze zdrojů vyhrazených pro kohezní politiku, tedy variantu, která by neměla dopad na celkovou výši příštího rozpočtu EU, jehož navýšení se brání tzv. čistí plátci.

Nastupující místopředseda Frans Timmermans, odpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu, v souvislosti s novým fondem během slyšení v Evropském parlamentu naznačil, že by mělo jít o kombinaci různých zdrojů, včetně spolufinancování členskými státy s propojením na kohezní a strukturální fondy a Evropskou investiční banku (EIB). Komise zároveň apeluje na členské státy, aby vytvoření fondu pro uhelné regiony bylo „implicitně politicky“ propojeno s vytvářením nových vlastních zdrojů VFR.

Členské státy EU se dosud na společné pozici ohledně VFR nedohodly. Čelní představitelé EU diskutovali klíčové otázky, včetně celkové výše a objemů pro hlavní oblasti financování na říjnové Evropské radě. Debata nad konkrétními finančními údaji bude pokračovat na prosincovém zasedání.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU