Již XVII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 6. a 7. října 2021 v Brně na výstavišti.

Z programu lze doporučit například informaci o připravovaných změnách směrnice EK k nefinančnímu reportingu a rozšíření této povinnosti na další podniky. Dále zde bude podána informace zástupci MŽP k taxonomii pro udržitelné investice a k Národnímu plánu obnovy. Vystoupí i zástupci Ministerstva financí k zákonu o účetnictví. Dále zde zazní výsledky studií zaměřených na hospodaření s vodou a odpady a další. V rámci konference se uskuteční i diskuse na téma lesní bioekonomika. Podrobnosti najdete na www.tretiruka.cz.

REGISTRACE