Zveme Vás na diskusní seminář spojený s prezentací nové studie:

Ochota Čechů podporovat ochranu klimatu:
Mezinárodní srovnání preferencí Čechů, Britů a Poláků

25. ledna 2017 10:00–11:30
CERGE-EI Politických vězňů 7, Praha 1

 

10:00–10:45
Prezentace výzkumných zjištění
Iva Zvěřinová | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Milan Ščasný | Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
10:45–11:00
Jan Žůrek | prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
11:00–11:30
Obecná diskuse

 

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz
nebo vyplněním registračního formuláře, který naleznete také na www.idea.cerge-ei.cz.

 

V listopadu 2016 podepsalo téměř 200 zemí světa v Maroku dohodu COP22, podle které je boj s klimatickou změnou „urgentní povinností“. Nakolik závazky signatářských zemí v globálních dohodách korespondují s ochotou občanů životního prostředí chránit? A do jaké míry jsou občané ochotni sami nést část souvisejících finančních nákladů?

Naše analýza výsledků mezinárodního šetření mezi občany Česka, Polska a Velké Británie mimo jiné zjistila, že ochota občanů platit se v jednotlivých zemích výrazně liší. Češi jsou každý měsíc ochotni si za 40% až 80% snížení emisí skleníkových plynů v průměru připlácet 13 až 17 EUR. Jejich ochotu navíc ovlivňuje to, jak by se měly náklady mezi členskými státy EU dělit nebo jakými nástroji by se mělo snížení emisí dosáhnout.


Původní pozvánka