AKU – BAT je partnerská organizace Czech BCSD

Termín: 17. 3. 2022
Čas: 9:00-12:00
Platforma: bude upřesněno
Registrační formulář: klikněte ZDE

Jak chytře řídit a uplatňovat na trzích flexibilní výrobu a spotřebu v průmyslu, budovách i domácnostech? Aneb webinář na stále aktuálnější řízení výroby a spotřeby na všech různých úrovních. Na akci se představí aktuální stav a možnosti využívání flexibilní výroby a spotřeby v ČR i očekávaný vývoj v této oblasti v následujících letech. Klíčový zástupci státní správy a provozovatelů soustav představí svůj pohled na směřování využívání flexibility na straně spotřeby. Zástupci technologického sektoru pak představí aktuální trendy a stav v oblasti chytrého řízení flexibilní výroby a spotřeby a jejich uplatňování na trzích. Akce je určena jak pro širší veřejnost se zájmem o aktuální dění v energetice, tak společnostem, které již z aktivního řízení výroby a spotřeby profitují nebo by se do této oblasti rády pustily.

Účast na webináři není zpoplatněna, je však povinná registrace!
Na jaké přednášky se můžete těšit:

 

Moderátor
Daniel Ševčík
Obchodní ředitel, Unicorn

Úvodní slovo
Jan Fousek
Výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT

Vize začlenění řízení spotřeby do trhu s elektřinou
René Neděla
Náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Možnosti podpory rozvoje trhu s agregací flexibility ze strany ČEPS
Martin Kašák
Ředitel sekce Energetický obchod, ČEPS, a. s.

Chytrá spotřeba a její hodnota – zkušenosti z poskytování podpůrných služeb pro ČEPS
Tomáš Mužík
Ředitel Digital Energy Services, Nano Energies, a. s.

Smart metering jako nový zdroj dat a prostředek řízení sítí
Radek Lamich
Vedoucí odboru business strategie, ČEZ Distribuce, a. s.

Chytré řízení mikrospotřeby v průmyslu v praxi
Tomáš Rendla
CEO, Flowbox s. r. o.

Agregace flexibility z pohledu IT dodavatele
Tomáš Molek
Business analytik platformy LIBRA, Unicorn

Jak profitovat z akumulace při řízení spotřeby
Michal Klečka
Spolumajitel a zakladatel, GWL, a. s.

Příklad ze zahraničí – City Storage and Sector Coupling Lab
Jan Jareš
AgEnDa, z.s.

 

Diskuze

Připojte se na náš webinář, poslechněte si zajímavé spíkry a zapojte se do diskuse s nimi. Věříme, že jistě najdeme společný hlas pro inteligentní a řízený rozvoj chytré akumulace energie pro všechny zájemce.