Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 16. dubna vyjádřila přesvědčení, že krize způsobená pandemií COVID-19 „pravděpodobně zcela předefinuje evropské politiky, geopolitiku a možná i samotnou globalizaci“. Zdůraznila, že oživení hospodářství by mělo směřovat k odolnější, ekologičtější a digitálně zdatnější Evropě.

S ohledem na nové požadavky věnovala Evropská komise pozornost přezkumu svého pracovního programu na rok 2020. Oživení hospodářství bude více než kdy jindy vyžadovat efektivní zacílení investic. Vzhledem k záměru orientovat soukromé investice na udržitelnou obnovu vyzdvihuje Komise význam nové strategie pro udržitelné finance a návrh hodlá předložit podle původního harmonogramu na podzim letošního roku. S cílem usnadnit zelené investice a snížit administrativní zátěž chystá Komise revizi směrnice o vykazování nefinančních informací. Také termín pro předložení tohoto dokumentu, který je stanoven na konec roku 2020, zůstává nezměněn.

Klíčovým prvkem oživení hospodářství by měla být plánovaná iniciativa „renovační vlna“ veřejných i soukromých budov, která má potenciál stimulovat ekonomickou aktivitu a zároveň řešit klimatické požadavky. Se zveřejněním nelegislativní iniciativy se počítá ve 3. čtvrtletí. Obdobně mezi prioritami zůstává vypracování nového přístupu k využívání obnovitelných zdrojů na moři.

Směřování ke klimatické neutralitě nadále zůstává vytýčeným cílem. Revize cíle do roku 2030 je proto důležitým mezníkem, který nastaví ambice pro snižování emisí v řadě sektorů. V této souvislosti místopředseda Komise Frans Timmermans potvrdil, že nelegislativní sdělení ohledně navýšení emisního cíle do roku 2030 předloží Evropská komise na základě dopadové studie podle původního harmonogramu, což je září letošního roku. Vzhledem k posunutí termínu konference o změně klimatu COP26 na rok 2021 získaly evropské instituce více času na diskusi ohledně klimatických závazků.

Současná krize potvrzuje význam některých dalších iniciativ Komise z oblasti daní, veřejných zakázek či zahraničních investic. Komise upozorňuje na nebezpečí, že v některých členských státech EU, oslabených současnou krizí, by se společnosti mohly stát cílem akvizice ze strany dotovaných zahraničních konkurentů. S ohledem na potřebu ochránit evropský hospodářský prostor proto hodlá v polovině letošního roku zveřejnit Bílou knihu o nástroji pro zahraniční subvence.

 

Zdroj: Bulletin Energetika v EU 04_2020