Dne 14. dubna předložila Evropská komise cestovní mapu pro integraci energetického sektoru. Cílem iniciativy je posílit propojení jednotlivých odvětví energetického sektoru tak, aby mohlo snáze dojít k nákladově efektivní dekarbonizaci.

Plán pro využití synergií nabízí čistší alternativy v souvislosti se spotřebou energie. V první řadě Komise vyzývá k elektrifikaci založené na využití nízkouhlíkové elektřiny a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem je nahradit fosilní paliva, což je možné např. v dopravě při využívání elektrických vozidel.

Další navrhovanou možností je nahradit fosilní paliva dekarbonizovanými plyny a palivy. To by se podle plánu mělo týkat zejména odvětví, ve kterých je dekarbonizace složitá, jako je letecká doprava nebo některá průmyslová odvětví. V této souvislosti by klíčovou roli mělo hrát využití čistého vodíku, spolu s postupným nahrazováním zemního plynu biomethanem. Komise dodává, že takový proces bude vyžadovat „podpůrná tržní pravidla“, přičemž hodlá (po vzoru Evropské bateriové aliance) navrhnout spuštění Evropské aliance pro čistý vodík.

Sektorová integrace má potenciál uplatnit oběhové schéma v sektoru energetiky a plně využít princip energetické účinnosti. Jako příklad Komise uvádí využití odpadního tepla z průmyslových procesů či z datových center pro dálkové vytápění.

Avizovanou strategii pro inteligentní sektorovou integraci energetického sektoru hodlá Komise předložit podle původního harmonogramu, tj. v červnu 2020. Plánovaná veřejná konzultace byla kvůli pandemii zrušena. Nicméně zpětnou vazbu lze Komisi poskytnout např. prostřednictvím jejich webových stránek ‘Have Your Say’ website.

 

Zdroj: Bulletin Energetika v EU 04_2020