Akci pořádá partnerská organizace CBCSD – ARI.

15. února 2022, Praha | Dekarbonizace ekonomiky se neobejde bez snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na provozu budov a městské infrastruktury. Renovace budov v ČR a SR však nedosahuje potřebného tempa. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity.

K uspíšení celého procesu vznikla iniciativa nazvaná Renovační vlna (Renovation Wave), jejíž součástí jsou národní kulaté stoly, do nichž je zapojeno více zainteresovaných stran jako jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov.

Úvodní kulatý stůl, který proběhne 15. února 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, otevře René Neděla, náměstek pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Radošem Horáčkem z DG ENER. Následné debaty se zúčastní přes padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

Ve druhé části budou představena k diskuzi první tři vybraná opatření, kterými jsou (i) vznik národní strategie udržitelného financování pro Českou republiku, (ii) podpora Energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v rámci veřejného sektoru či (iii) šíření a implementace Akčních plánů SECAP.

Nedílnou součástí kulatého stolu jsou setkání pracovních skupin, které jednotlivá opatření detailněji diskutují. Následně budou vypracovány příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány.

–––––––––––––––––––––––––––––––

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

 

Partneři projektu ČR:

SEVEn, The Energy Efficiency Center                        (SEVEn)    Kontakty: Jan Veleba, jan.veleba@svn.cz, Jiří Karásek, jiri.karasek@svn.cz,

Asociace pro rozvoj infrastruktury                            (ARI)         Kontakt: Gabriela Švancarová, PR@ceskainfrastruktura.cz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví                               (SPS)         Kontakt: Tomáš Majtner, majtner@institutsps.cz

Asociace poskytovatelů energetických služeb     (APES)      Kontakt: Eva Ksiazczak, office@apes.cz

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska              (ZSPS)       Kontakt: Pavol Kováčik, prezident@zsps.sk