„Čekají nás horší rány než je COVID-19“: Peter Bekker poukazuje na vliv této krize na současný systém a z toho plynoucí poučení do budoucna

Peter Bakker, prezident WBCSD & CEO, sdílí svoje myšlenky ohledně krize COVID 19 v epizodě CrisCast, nizozemském podcastu s Paulem van Liembt pro DuurzaamBedrijfsleven.

Peter Bekker, společně se Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj (WBCSD) chce, aby obchod hrál aktivnější roli v udržitelném přechodu. WBCSD je angažovaná do transformací v oblastech jako je energetika, potravinový a kapitalistický systém. Co nás koronavirová krize učí o současném systému? O tom hovoří Peter Bakker v CrisCast pro DuurzaamBedrijfsleven.

„Myslím, že jsem ještě nikdy nespal ve stejné posteli tak dlouho“, řekl Peter Bekker moderátorovi Paulovi van Liempt. Ačkoli Bakker normálně tráví okolo 80% svého času cestováním, nyní je však svázán se svou domácí kanceláří ve Švýcarsku. Trvalo to nějaký čas si zvyknout, nicméně nyní Bakker poznamenává: „Díky současným technologiím funguje spojení s lidmi mnohem lépe, než jsem vůbec předpokládal.

 

Obchod a podnikání by se mělo chopit vedení

„Proč ty opravdu velké změny musí vzejít z obchodní sféry spíše než od vlád?“, ptá se Van Liempt. Podle Bakkera je to díky unikátnímu postavení podniků. V první řadě podniky se méně obávají znovuzvolením. Nepracují ve čtyřletém cyklu, ale mohou přemýšlet v delším časovém horizontu. Zadruhé, velké společnosti zaujímají globální pozici, mohou překračovat národní hranice, aby mohl být řešen celý mezinárodní řetězec.

Tento poslední bod je pro Bakkera zásadní. Říká, že každý, kdo se pokusí o individuální kroky na poli udržitelnosti, dosáhne pouze omezených výsledků.

 

Zranitelnosti/náchylnosti a spojení

Nejdůležitější otázkou dneška je podle Bakkera to, co nás současná krize učí o odolnosti našeho systému. „Nejsme připraveni na takový otřes, který nyní zažíváme. Z tohoto důvodu musíme do budoucna sestavit Reakční Program COVID-19.“

Tento program se skládá ze tří částí. V první řadě se díváme na životně důležité řetězce v naší společnosti, konkrétně na odolnost potravinového systému. Druhým projektem  je prozkoumat způsoby, které by měly navrátit naši společnost do nového normálu. Třetí, a pro Bakkera možná nejdůležitější otázkou, je uvědomit si, která místa našeho systému jsou nejzranitelnější a jak zajistit, že budeme schopni vyrovnat se s budoucími otřesy.

„Budou tu větší rány, než je COVID-19“, očekává Bakker. To je důvodem, proč je důležité najít zranitelná místa a jasně vymezit slabiny, což chápe jako zásadní. Důležité je rovněž zachování spojení mezi lidmi.  „Tato spojení se stávají mnohem pevnějšími, než tomu bylo před krizí“.

 

Zdroj: www.wbcsd.org