Evropská komise

  • Evropská komise dne 28. 4. 2020 zahájila řízení pro porušení práva (infringement) a zaslala formální výzvu Polsku ohledně nového zákona o soudnictví ze dne 20. 12. 2019, který vstoupil v platnost 14. 2. 2020. Komise má za to, že nový zákon o soudnictví podkopává nezávislost polských soudců a porušuje právo EU. Mj. umožňuje obsah soudních rozhodnutí kvalifikovat jako disciplinární přestupek (pojem disciplinárního přestupku rozšiřuje). Dále je nový zákon o soudnictví neslučitelný se zásadou přednosti práva EU a narušuje účinné uplatňování práva EU. Polská vláda má nyní dva měsíce na to, aby na formální výzvu odpověděla.
  • Evropská komise dne 28. 4. 2020 přijala balíček opatření v oblasti bankovnictví, který má usnadnit poskytování bankovních úvěrů domácnostem a podnikům v celé Evropské unii. Cílem tohoto balíčku je zajistit, aby banky mohly i nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a pomohly zmírnit závažný hospodářský dopad koronaviru. Obsahuje interpretační sdělení o účetním a obezřetnostním rámci EU, jakož i cílené okamžité změny bankovních pravidel EU.

Rada EU

  • Ministři energetiky dne 28. 4. 2020 uspořádali neformální setkání (formou videokonference) zaměřené na dopad pandemie covid-19 na odvětví energetiky a reakci sektoru na krizi. Mj. debatovali o environmentálních nákladech fosilních paliv a jejich zohlednění prostřednictvím ceny uhlíku. V této souvislosti zmiňovali nadcházející revizi směrnice EU o zdanění energetických produktů a posílení schématu EU ETS.  Evropská komise zároveň ministry informovala s postupem práce na vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP). Plány dosud nepředložily čtyři členské státy (Německo, Irsko, Lucembursko a Rumunsko).