Konference oficiálně označovaná jako COP 23 / CMP 13 / CMA 1-2 právě skončila v Bonnu, v Německu. Pořádána byla sekretariátem úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a pod vedením Fidži. Sekretariát UNFCCC a vláda Fidži úzce spolupracují s vládou Německa, státem Severním Porýní-Vestfálským a městem Bonn, aby zajistily dynamickou a úspěšnou konferenci.

Na osobní fotografii je pan Peter J. Kalaš s Dr. Lee, direktorem Mezinárodního Panelu Klimatických změn (IPCC), který jako nejvyšší odborná vědecká komunita sdružuje desítky výzkumných ústavů a stovky předních vědců z celého světa.

Pro více informací navštivte oficiální stránky.