Evropská komise

  • Evropská komise dne 13. 11. 2017 zahájila veřejnou konzultaci týkající se problematiky falešných zpráv (fake news) a šíření dezinformací na internetu. Vytvořila také expertní skupinu na vysoké úrovni, v níž budou zastoupeny akademická obec, online platformy, zpravodajská média a organizace občanské společnosti. Na základě práce expertní skupiny a výsledků veřejné konzultace bude vypracována strategie EU proti šíření falešných zpráv, která bude představena příští rok na jaře.
  • Evropská komise jmenovala dne 14. 11. 2017 nového šéfa svého zastoupení na Slovensku. Pan Ladislav Miko, český státní příslušník, se své nové funkce ujme dne 1. 1. 2018.
  • Evropská komise dne 14. 11. 2017 vytvořila pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu. Ta má do 15. 7. 2018 předložit předsedovi Komise doporučení, jak by se daly zásady subsidiarity a proporcionality lépe uplatňovat. Jejím úkolem je vytipovat oblasti, u nichž by pravomoci mohly být přeneseny zpět na členské státy nebo by jim mohly být zcela vráceny. Dále bude hledat způsoby, jak do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány. Pracovní skupinu bude řídit první místopředseda Frans Timmermans a dále bude mít 9 členů, 3 z národních parlamentů, 3 z Evropského parlamentu a 3 z Výboru regionů.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 15. 11. 2017 podnikl formální kroky k zahájení první fáze postupu podle článku 7, Smlouvy o EU, aby se zabránilo porušení evropských hodnot, včetně právního státu v Polsku. Europoslanci rozhodli 438 hlasy proti 152 (71 europoslanců se zdrželo hlasování), aby EP připravil formální žádost, aby Rada aktivovala preventivní mechanismus stanovený v článku 7. Pokud riziko bude přetrvávat a polské orgány odmítnou dodržovat doporučení EU, postup by mohl vést k pozastavení hlasovacích práv Polska v Radě.