Španělská vláda dne 6. října schválila plán na zvyšování produkce obnovitelného vodíku. Cílem je podpořit rozvoj inovativních průmyslových hodnotových řetězců a vybudovat dostatečnou infrastrukturu v sektoru vodíkových technologií, což usnadní dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a zároveň zajistí Španělsku významný podíl na trhu s tímto palivem.

Evropská komise předložila strategii EU pro vodík v červenci letošního roku. Předpokládá, že během příštích třiceti let by čisté vodíkové technologie měly být využívány ve všech odvětvích, která je obtížné dekarbonizovat, včetně letecké a námořní dopravy, přepravy velkých nákladů, ocelářství či chemického průmyslu.

Španělsko si do roku 2030 klade za cíl instalovat čisté vodíkové technologie s kapacitou 4 GW, což je desetina cíle na úrovni EU, přičemž hodlá využít solární a větrné zdroje energie spolu se zavedeným systémem skladování a přepravy plynu. Předpokládá, že v příštích deseti letech si rozvoj technologie obnovitelného vodíku vyžádá investice ve výši 8,9 miliard eur, které by měl zajistit především soukromý sektor. Nicméně španělská vláda připouští, že finančně podpoří projekty, které budou vytvářet pracovní příležitosti.

Výroba obnovitelného vodíku není prozatím nákladově konkurenceschopná, proto španělská vláda hodlá podpořit jeho produkci, a to se zvláštní pozorností věnované regionům, které jsou zasaženy transformací.

V současné době španělský průmysl ročně spotřebuje 500 000 tun vodíku, který je vyráběn z fosilních paliv. Španělská vláda má v úmyslu do roku 2030 nahradit čtvrtinu tohoto objemu čistým vodíkem, vyráběným z obnovitelných zdrojů. Zároveň plánuje podpořit mobilitu založenou na vodíkovém pohonu, a to včetně infrastruktury čerpacích stanic na letištích a v námořních přístavech.

 

Zdroj: www.cez.cz