Včera se v prostorách chorvatského velvyslanectví ve Vídni konalo oficiální předání předsednictví České republiky v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje pro rok 2016. Role jejího prezidenta se pro rok 2016 ujal šéfporadce ministra životního prostředí Petr J. Kalaš.

Šéfporadce Kalaš coby nový nejvyšší představitel Komise pro letošní rok převzal z rukou jejího odcházejícího chorvatského prezidenta Dražena Kurečiće symbolicky láhev s vodou z Dunaje. Ceremonie proběhla za přítomnosti zástupců sekretariátu Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, české a chorvatské delegace a velvyslance ČR v Rakousku.

„Česká republika naváže na práci předešlých předsedajících států a bude podporovat naplnění Mezinárodního plánu povodí Dunaje a Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik. Chceme být aktivní v oblasti povodní a sucha. V neposlední řadě se budeme aktivně zasazovat o posílení stávající vzájemné spolupráce v regionu, a to jak jednotlivých zemí, tak i dalších iniciativ působících v regionu. Mezi ně patří zejména Makroregionální strategie EU pro Podunají a Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat,“ shrnul priority českého předsednictví jeho prezident Kalaš.

První významnou akcí českého předsednictví bude Ministerská konference, která se uskuteční 9. února 2016 ve Vídni.

Více informací najdete na oficiálních webových stránkách Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.

 

Zdroj: www.mzp.cz