V souvislosti s unijním cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality přezkoumala Evropská komise potenciál obnovitelné energie ze zdrojů na moři a dne 19. listopadu předložila avizovanou strategii EU pro využití energie v této oblasti.

Evropská komise přichází s návrhem podstatně navýšit instalovaný výkon větrných elektráren na moři, a to ze současných 12 GW na alespoň 60 GW do roku 2030 a do roku 2050 pak na 300 GW. Zároveň plánuje, že do roku 2050 by výroba přílivové energie, energie získávané z mořských vln, plovoucích solárních panelů a energie z dalších inovativních technologií mohla dosáhnout 40 GW.

Uvedené cíle považuje Komise za realistické a dosažitelné, přičemž zdůrazňuje přínos obnovitelných mořských zdrojů energie, a to zejména s ohledem na dekarbonizaci výroby elektřiny i celých průmyslových odvětví. Do budoucna totiž počítá s využitím těchto zdrojů pro výrobu obnovitelného vodíku, který by měl být využíván v sektorech jako je letecká či námořní doprava, přeprava velkých nákladů, ocelářství či chemický průmysl.

Komise odhaduje, že investice spojené se zavedením projektů na moři do roku 2050 dosáhnou výše 800 miliard eur. Předpokládá přitom, že dvě třetiny této částky budou investovány do infrastruktury a jen třetina do samotné výroby elektřiny. S cílem podpořit investice ze soukromých zdrojů a zmírnit investiční rizika, resp. umožnit pro tyto účely využívání veřejných zdrojů, Komise avizuje revizi pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky (EEAG) a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů (2018/2001/EU). Zároveň budou k dispozici nástroje financování EU. Kromě Facility na podporu oživení a odolnosti bude možné využívat program InvestEU, dále na podporu infrastruktury a přeshraničních projektů nástroj na propojení Evropy (CEF), program Horizont Evropa na podporu výzkumu a vývoje či Inovační fond pod EU ETS pro inovativní řešení.

Pro rozvoj výroby energie z větrných elektráren na moři a zavádění nových technologií je nezbytná přeshraniční spolupráce mezi členskými státy, kterou Komise hodlá podporovat ať už při koordinaci dlouhodobého plánování či zapojením členských států, které nemají pobřeží. V rámci nového mechanismu pro financování energie z obnovitelných zdrojů mohou tyto státy od roku 2021 poskytnout finanční prostředky a na oplátku tím získají statistické přínosy z výroby elektřiny z OZE v zahraniční.

Další příležitosti budou pro vnitrozemské členské státy v dodavatelském řetězci. V rámci průmyslového fóra pro čistou energii má vzniknout specializovaná platforma pro obnovitelné zdroje energie na moři, která má za cíl usnadnit spolupráci s dodavateli. Konkrétně bude potřeba zajistit výrobu větrných turbín, které se mj. vyrábí i v České republice.

 

Zdroj: www.cez.cz