Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) ve spolupráci s CI2, o. p. s.
Vás zve na seminář
„Uhlíková stopa českého byznysu“
31. května 2017 (středa) od 9:00 – 12:00 hodin, v prostorách mezinárodní společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., na adrese: Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00          Prezence účastníků semináře
9:00 – 9:10          Zahájení a stručné představení organizátorů a cílů semináře
– Jan Žůrek – Czech BCSD a Josef Novák – CI2
9:10 – 9:30          Změna klimatu a podniky, uhlíková stopa v širším kontextu
– Petr J. Kalaš – Czech BCSD a Josef Novák – CI2
9:30 – 9:50
          Metody vykazování uhlíkové stopy, koncepční a strategické dokumenty, globální a domácí programy a databáze (Politika ochrany klimatu ČR, CDP, GHG Protocol, GRI,                     Snižujeme/Sledujeme CO2) – Viktor Třebický – CI2
9:50 – 10:05        Uhlíková stopa českého byznysu – jak si vedou nejvýznamnější firmy působící v ČR?
(Závěry z aktuální analýzy) – Vladimíra Khajlová – CI2
10:05 – 10:30     Kalkulátor emisí skleníkových plynů
– Jiří Spitz – ENVIROS, s. r. o.
10:30
10:45     Přestávka na občerstvení

Příspěvky zástupců podniků
10:45 – 11:05     Příklady z praxe v oblasti opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy – Veronika Černá Skanska, a. s.
11:05 – 11:25     Příklady z praxe v oblasti opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy
– Petr Knapek Letiště Praha, a. s.
11:25 – 11:45     Příklady z praxe v oblasti opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy
– Martina Frolíková Vitana, a. s.
11:45 – 12:00     Moderovaná diskuse
– využití uhlíkové stopy pro rozvoj podnikání

CÍLE SEMINÁŘE UHLÍKOVÁ STOPA ČESKÉHO BYZNYSU
Cílem semináře je představit koncept uhlíkové stopy a jejich využití a přínos pro podniky. Kromě zástupců organizátorů a expertů budou přednášet a diskutovat zástupci firem, které svoji stopu v České republice aktivně snižují a přináší jim to prokazatelné výhody pro další rozvoj podnikání. Budou představeny souvislosti s nefinančním reportingem, CSR a korporátní udržitelností, dále budou zmíněny metody měření, snižování a využití uhlíkové stopy a koncepční a strategické ukotvení daného tématu a jeho komplexnost.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená, proto se zaregistrujte na emailové adrese zurovcova@cbcsd.cz, a to nejpozději do 29. 5. 2017.