Sedm členských zemí EU vyzvalo ve společném dopise Evropskou komisi, aby s ohledem na úsilí o dosažení klimatické neutrality aktivněji podporovala roli jaderné energie a zajistila rovné podmínky pro všechny nízkoemisní technologie.

Vlády České republiky, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska poukazují na skutečnost, že právo na volbu energetického mixu je v současné době silně limitováno tvorbou politik EU. Upozorňují, že pokud nebude vytvořen odpovídající rámec pro výstavbu nových jaderných elektráren, může dojít k postupnému vyřazení jaderných zdrojů z evropského mixu, což by mělo negativní dopad i na související investice do technologií přispívajících k dosažení klimatické neutrality, jako je např. výroba vodíku v jaderných provozech.

Jaderná energie poskytuje téměř polovinu nízkoemisní elektřiny v EU a má tak nepostradatelný význam v úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Zároveň má vysoký potenciál pro realizaci synergie mezi jadernými a obnovitelnými technologiemi vzhledem k flexibilitě a potřebě zajistit bezpečnost dodávek. Navíc, výroba vodíku v jaderných provozech může hrát důležitou roli v integraci energetického sektoru.

Členské země proto vyzvaly Evropskou komisi, aby při vytváření klimatickoenergetických politik, a to včetně taxonomie pro udržitelné investice, respektovala princip technologické neutrality.
Zároveň vyslovily přesvědčení, že všechny dostupné nízkouhlíkové technologie zasluhují nejen uznání, ale i aktivní podporu na úrovni EU. Což platí zejména pro jadernou energii, jejíž rozvoj a regulace patří mezi hlavní cíle Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

Zdroj: www.cez.cz