Francouzský úřad pro jadernou bezpečnost (ASN) povolil prodloužení provozu jaderných reaktorů ze čtyřiceti na padesát let. Dne 23. února stanovil podmínky, za kterých může společnost EDF provozovat 32 nejstarších reaktorů o výkonu 900 MW o 10 let déle za rámec definovaný technickým projektem.

Ve svém usnesení ASN specifikuje opatření, která považuje za nezbytná pro bezpečnou údržbu všech dotčených reaktorů, které mají podobný konstrukční model. V další fázi budou následovat doporučení pro specifické úpravy na jednotlivých reaktorech podle jejich konkrétního stavu. Jejich údržba v rámci již čtvrtého pravidelného přezkumu bezpečnosti bude probíhat postupně během příštích deseti let. Společnost EDF je povinna o svém postupu předkládat zprávy, které budou veřejně dostupné.

Francie vyrábí v jaderných elektrárnách zhruba 70 % elektřiny. Podle aktuálního legislativního rámce by se tento podíl měl do roku 2035 snížit na 50 %. Zbytek by měly zajistit obnovitelné zdroje. Z 58 reaktorů na francouzském území je jich 40 starších třiceti let.

Rozhodnutí o prodloužení provozu francouzských reaktorů kritizovala německá ministryně životního prostředí. Ve svém vyjádření požaduje zapojení sousedních zemí a veřejnosti do rozhodovacího procesu, přičemž poukazuje na Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (tzv. Espoo úmluva).

Zdroj: www.cez.cz