Ing. Jiří Pohl, Siemens Mobility

Přehledová přednáška možné budoucí vize multimodální dopravy:

  • současná struktura energetiky v ČR,
  • současná struktura dopravy v ČR,
  • motivace a cíle k odklonu od používání fosilních paliv
  • budoucí podoba energetiky,
  • budoucí podoba dopravy,
  • principy multimodality,
  • role veřejní hromadné dopravy v bezemisní udržitelné multimodální mobilitě,
  • role individuální dopravy v bezemisní udržitelné multimodální mobilitě.

Termín: 14.3.2023, 17:00, učebna SF 2.162 (naproti studentáriu, druhé patro budova A), Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Jiří Pohl, nar. 1951,
Vysoká škola dopravní v Žilině, obor elektrická trakce a energetika dopravy 1970 – 1975,
ČKD Trakce (projektant elektrických výzbrojí kolejových vozidel), ČKD Dopravní systémy (hlavní konstruktér) 1975 – 2000, Siemens Mobility, Engineering (Senior Engineer) 2000 – dosud.

Ukázka tvorby přednášejícího: Technologická koncepce podzemních drah – Jiří Pohl | Podzemní dráhy