Do soutěže se v roce 2021 přihlásily a byly oceněny následující projekty:

Český soběstačný dům, Pavel Podruh, majitel

Jedná se o separátní vývoj vlastního systému energetiky soběstačných budov, založený na maximální redundanci, otevřenosti, opravitelnosti a dlouhodobé kvalitě.Tento systém zdarma jako open-source mezinárodně poskytujeme komukoliv – firmám, jednotlivcům k replikaci, inspiraci, či vylepšení.Díky projektu Český soběstačný dům vznikl produkt iBatt.energy. Jedná se o světově první bateriové plug and play úložiště pro domácnosti bez vlastní FV elektrárny. Tedy pro cílovou skupinu, která se na zefektivnění obnovitelných zdrojů v energetice doposud neměla jak podílet. Síť iBattů funguje na principu vyrovnání energetické sítě v reálném čase a bude tak poskytovat výraznou pomoc pro skutečně hospodárné nakládání např. se solární energií.

Záznam rozhovoru 23.10.2021 9:33:49 Rozhlas: ČRo Plus Pořad: Ranní blok

Ostrovní řešení recyklace vody, WERO holding, Ing. Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva

Dlouhodobě se výroba pitné vody zajišťuje velkými dodavatelskými firmami (např. Veolia). Druhý nejčastější způsob je využívání vlastního zdroje, např. studny na zahradě. Prostor mezi těmito dvěma mantinely – tzv. „ostrovní řešení“ se prakticky nevyužívá. To je příležitost pro řešení firmou WERO.Výzvy spojené s vodou nezahrnují pouze její nedostatek, ale i její znečištění a fyzikální vlastnosti – například tvrdost.

Projekt využívá povrchovou vodu a vrací ji v čistější podobě, než jakou si vzal.

U průmyslových řešení se daří recyklovat až 80 % vody a tím uspořit významné finanční prostředky.

Klimaticky pozitivní firma s uhlíkovou neutralitou, Visa Europe Services LLC, Petr Polák – Country manager

V rámci udržitelnosti už v roce 2020 Visa zcela přešla na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Projekt společnosti VISA se zaměřuje na dosažení uhlíkové neutrality ve všech svých aktivitách a prostřednictvím nových partnerství a programů na podporu udržitelného podnikání se chce stát klimaticky pozitivní společností. Visa také plánuje snižovat svou uhlíkovou stopu na cestě k nízkouhlíkové ekonomice.VISA vyžaduje u odebíraných produktů a služeb od dodavatelů zásadní snížení uhlíkové stopy.

Jan Žůrek, president Czech BCSD / Peter J. Kalaš, viceprezident Czech BCSD