Dne 25. 1. 2017 proběhl seminář na téma Ochota Čechů podporovat ochranu klimatu, na kterém byly představeny studie think-tanku IDEA při Nárohodospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.

Úvodní slovo převzal Daniel Münich.

Následně byla prezentována studie na téma Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení? Hlavním cílem studie bylo zjistit postoje a preference občanů ČR, Velké Británie a Polska vůči politikám ochrany klimatu, konkrétně jestli by byli lidé ochotni nést určité náklady opatření, nejen obecně vyjádřit podporu ochrany klimatu, dále jaké rozdělení nákladů upřednostňují, a které nástroje (dotace, povolenky, technologické standardy, daně) k zavedení politik upřednostňují. Provedené dotazníkové šetření prokázalo, že Češi preferují odstranění dotací činností a výrobků poškozujících životní prostředí a poskytování podpory environmentálně šetrných aktivit. Britové upřednostňují systém obchodování s emisními povolenkami. Poláci dávají přednost systému obchodování s povolenkami a technologickým standardům dále pak odstraněním dotací škodlivých činností. Pro tři zkoumané země platí, že použití daní v kombinaci s jinými nástroji nezvyšuje přijatelnost daní. Na rozdíl od Poláků jsou Češi ochotni zaplatit za politiky ochranu klimatu, avšak méně než Briti. Celková ochota platit za balíček politiky je mezi (16-66 EUR) 450-1800 Kč měsíčně, a tato částka závisí na způsobu rozdělení nákladů v EU a v ČR.

V rámci tohoto semináře byla prezentována taktéž studie na téma: 80% snížení emisí skleníkových plynů: Analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050. Prostřednictvím modelu TIMES-CZ je predikován ve čtyřech scénářích vývoj struktury technologií pro výrobu elektřiny a tepla, užití paliv a obnovitelných zdrojů energie, emisí skleníkových plynů a znečisťujících látek, celkové náklady energetické bilance, investiční náročnosti, a v konečném důsledku také externí náklady. Analýza pokrývá období 2020-2050, přičemž referenčním rokem modelu je rok 2012. Dle výsledků analýzy podstatné změny v ES, které povedou ke zvýšení nákladů, nastanou cca od roku 2035. Taktéž je nutné zdůraznit výrazné náklady přechodu k elektromobilitě (při obměně voz. parku) a také fakt, že náklady nízkofosilního scénáře převyšují náklady SEK. Při vyhodnocování dopadů (a srovnávání modelů) je nutné diskutovat vstupní předpoklady modelování (např. vývoj a ceny technologií) a zohlednit rozdílnosti modelů.

K uvedeným studiím se vyjadřoval v širším kontextu Jan Žůrek (prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj).

Studie, které zde byly prezentovány, jsou zdarma ke stažení z webových stránek IDEA:

Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení?
Autoři: Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Mikolaj Czajkowski a Eva Kyselá
ISBN: 978-80-7344-404-4 (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.)

80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050
Autoři: Lukáš Řečka, Milan Ščasný
ISBN: 978-80-7344-405-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Ing. Pavla Kubová, Ph.D.
Vědecký pracovník, postdoktorand
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky

Česká zemědělská univerzita
Fakulta lesnická a dřevařská
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
Tel.: (+420) 731 111 149
E-mail: kubova@fld.czu.cz