Dnes v prostorách českého velvyslanectví ve Vídni ČR oficiálně předala předsednictví v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje (dále jen „ICPDR“). Šéfporadce ministra životního prostředí Kalaš coby nejvyšší představitel Komise pro loňský rok symbolicky odevzdal lahev naplněnou vodou z Dunaje do rukou nastupujícímu prezidentovi Peterovi Gammeltoftovi, představiteli Evropské unie.

Ceremonie proběhla za přítomnosti zástupců sekretariátu ICPDR, české a evropské delegace a velvyslance ČR v Rakousku.

Petr J. Kalaš ve svém vystoupení mimo jiné informoval o úspěších českého předsednictví, během něhož Česká republika navázala na práci předešlých předsedajících států a podporovala implementaci Mezinárodního plánu povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik. Aktivní byla zejména v oblasti sucha a mimo ni se zasazovala i o posílení stávající spolupráce v regionu, a to jak mezi jednotlivými zeměmi, tak i s dalšími iniciativami aktivními v regionu i mimo něj. Mezi tyto partnery patřily zejména Makroregionální strategie EU pro Podunají, FAO, Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Zelený klimatický fond.

Významnými akcemi v rámci českého předsednictví byla Ministerská konference, která se uskutečnila 9. února 2016 ve Vídni za účasti českého a rakouského ministra životního prostředí. A dále to bylo Jednání řídící skupiny ICPDR, které proběhlo loni v červnu v obci Modrá.

Více informací najdete na oficiálních webových stránkách Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Zdroj: www.mzp.cz