Koná se ve dnech 6. a 7. října 2022, jako doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje vč. environmentálního účetnictví a reportingu, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výsledky výzkumu. V posledních letech jsme se mohli přesvědčit, že nedílnou součástí pro zajištění udržitelného rozvoje je profesionálně zvládnutý rizikový management vč. environmentálního managementu. V tomto ročníku se konference zaměří na aktualizaci legislativy EK k nefinančnímu reportingu (problematika ESG), přístupu ČNB ke klimatickým změnám a dalším problémovým okruhům týkajících se průmyslu a ekologii.

Konference je příspěvkem k zajištění strategických cílů EU pro budoucí období (European Green Deal, Fit for 55, HORIZON Europe). Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního reportingu, účetnictví udržitelného rozvoje a rizikového managementu. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit o diskusi s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.

 

Základní informace:

Místo konání

Konference se koná v Administrativní budově (výšková budova vlevo od hlavního vstupu), v místnosti č. 102 (kinosál), adresa: Výstaviště 405/1, 647 00 Brno-Pisárky.

 

Rámcový program konference

Konference bude rozložena do dvou dnů:

  • První den (6. 10. 2022) se uskuteční přednášky viz. program konference (bude brzy zveřejněn).
  • Druhý den (7. 10. 2022) je určen individuální návštěvě výstaviště.

 

Registrace a vložné

Přihlášení na konferenci je možné prostřednictvím registračního formuláře (viz. volba v menu stránek). Výše vložného je stanovena na 1 500 Kč bez 21 % DPH. Vložné zahrnuje sborník, občerstvení a organizační náklady.

 

Ubytování

Ubytování je možné v bezprostřední blízkosti výstaviště na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – bývalý hotel GARNI, nyní B&B HOTEL UNIVERSITY BRNO, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ubytování objednává a hradí sám. Ubytování není součástí vložného a je třeba si ho domluvit přímo s ubytovacím zařízením.

Ceny ubytování: 1 121,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj a 1 392,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj bez snídaně (snídaně + 160,- Kč). Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Kontakt pro rezervaci: Mgr. Bc.Radana Melcherová, tel.:+420 549 492 705, e-mail: melcherova@skm.muni.cz

Parkování: parkovat lze v místě ubytování, přímo v areálu vysokoškolských kolejí.

 

Doprava a parkování

Individuální doprava k místu konání: ze směru Praha, Ostrava, Bratislava po dálnici, BVV je dobře značeno

Parkování v místě konání konference: zpoplatněno, je možné na volné ploše před hlavním vchodem, nebo pavilonem P a Z a nebo v parkovacím domě před pavilonem E.

Provozní doba výstaviště: 4. – 7. 10. 2022, 8:00 – 17:00 hod.

Přístup k místu konání konference: Hlavní vstup (vstup 1) – zastávka MHD „Výstaviště – hlavní vstup, výšková budova, místnost č.102“ (tramvaj č. 1, bus č. 52, trolejbusy 25, 26 a 37)

 

Publikování odborných článků je umožněno v časopisech:

 

Organizátor

Konferenci připravuje Ministerstvo životního prostředí; Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum, z.s.