Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 14. 3. 2019 na plenárním zasedání ve Štrasburku v nezávazné rezoluci schválil společnou pozici k dlouhodobé evropské strategii pro snižování emisí skleníkových plynů. Europoslanci podpořili dosažení klimatické neutrality „co nejdříve“, a to nejpozději do roku 2050. Zároveň vyzvali k aktualizaci cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 ze současných 40 % na 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Nezávazná rezoluce byla schválená poměrem hlasů 369 pro, 116 proti a 40 europoslanců se hlasování zdrželo.
  • Evropském parlamentu na společné schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a Hospodářského a měnového výboru (ECON) proběhlo dne 11. 3. 2019 hlasování o zprávě k návrhu nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného financování. Těsným hlasováním europoslanci nepřijali některé kompromisní pozměňovací návrhy vyjednávané zpravodaji. V souvislosti s definicí udržitelných investic tak členové výborů podpořili zařazení investic, které zvyšují energetickou účinnost výroby využívající pevná paliva, do definice.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 12. 3. 2019 zveřejnila společné sdělení Komise a Vysoké představitelky ke strategickému výhledu spolupráce EU – Čína. Iniciativa má za cíl zahájit diskusi na úrovni Rady ohledně prohloubení vzájemnosti vztahů s Čínou za účelem prosazování společných zájmů na celosvětové úrovni, zajištění oboustrannější povahy hospodářských vztahůposílení konkurenceschopnosti EU a ochrany tržní ekonomiky EU před možným narušenímKomise definovala 10 opatření a vyzývá hlavy států, aby je projednaly na zasedání Evropské rady dne 21. 3. 2019.