Peter Bakker, prezident Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), kterou založilo 200 nejvýznamnějších CEO´s světových firem za účelem účinného tlaku byznysu na světové politiky v oblasti udržitelného rozvoje,  navštíví Prahu ve dnech 11. až 15. dubna 2019. Tomuto úspěšnému holandskému podnikateli nikdy nebyla témata udržitelnosti cizí. Protože se v této oblasti významně angažuje, nedávno obdržel cenné vyznamenání řádu Orange-Nassau. Vzděláním je ekonom, uvažováním však hranice ekonomie daleko překračuje. WBCSD vede od roku 2012. Předtím deset let působil jako generální ředitel společnosti TNT, kterou pozvedl ke vzorům společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Peter Bakker za svou iniciativu a odhodlání obdržel řadu ocenění: Clinton Global Citizen Award (2009), Cena SAM za udržitelnost (2010). A v roce 2011 se stal velvyslancem Světového summitu OSN proti hladu.

Prahu navštíví i Ludger Ramme, prezident CEC European Managers – organizace, která sdružuje v Evropě přes milion členů a je uznávaným sociálním partnerem Evropské komise. Vystudoval právo a dlouho se mu věnoval na státní úrovni. Posléze zastával pozici vládního rady na Spolkovém ministerstvu pro školství a vědu. Jeho kariéra je spjatá také s jeho „domovskou“ organizací ULA – United Leaders Association – založenou v roce 1951 a sdružující 60 tisíc německých manažerů, jíž je po dlouhou dobu generálním ředitelem.

Cesty těchto osobností se protnou 12. dubna, kdy je čeká bilaterální jednání, jehož výsledkem by měl být podpis memoranda o vzájemné spolupráci obou organizací.

Peter Bakker v Česku zůstává až do 15. dubna. Během své návštěvy se zúčastní speciální exkurze do společnosti ČEZ ESCO, zajišťující kompletní energetický servis a služby obcím, firmám a organizacím. Na půdě Karolina vystoupí jako hlavní host a řečník kulatého stolu spolupořádaného s vydavatelstvím Economia, CBCSD a Českou manažerskou asociací (ČMA).

Tato prestižní návštěva má přinést nové podněty a ještě užší spolupráci domácí pobočky s tou zahraniční. O těchto dubnových událostech vás budeme průběžně informovat.