Evropská komise

  • Evropská komise dne 8. 9. 2021 přijala svou druhou výroční zprávu o strategickém výhledu nazvanou Schopnost a svoboda EU jednat. Komise určila čtyři hlavní globální trendy, které ovlivňují schopnost a svobodu EU jednat. Jsou to: změna klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, digitální hyperkonektivita a technologická transformace, tlak na demokracii a hodnoty a změny ve světovém řádu a demografii. Komise rovněž stanovila 10 klíčových oblastí činnosti (mezi které patří zajištění dekarbonizované a cenově dostupné energie, zabezpečení a diverzifikace dodávek kritických surovin či zajištění celosvětové „výhody prvního tahu“ při stanovování norem), v nichž může EU využít příležitost ujmout se celosvětového vedoucího postavení a zajistit si otevřenou strategickou autonomii. Strategický výhled je tak nadále jedním z podkladů pro pracovní programy Komise a stanovování priorit.
  • Evropská komise dne 7. 9. 2021 přijala dvě samostatná rozhodnutí v souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora ohledně narušování fungování polského soudního systému. Komise žádá Soudní dvůr, aby Polsku uložil denní penále, dokud nebudou opatření uložená nařízením soudu plně provedena. Komise se rovněž rozhodla zaslat Polsku výzvu (letter of formal notice) podle čl.260 odst.2 SFEU, protože nebyla přijata opatření nezbytná k úplnému dodržení rozsudku Soudního dvora (ze dne 15. července 2021). 

Rada EU

  • Ministři hospodářství a financí EU dne 6. 9. 2021 přivítali posouzení plánů Česka na podporu oživení a odolnosti a přijali v této souvislosti prováděcí rozhodnutí, které České republice umožní podepsat grantovou dohodu s Komisí a získat předběžné financování ve výši 13 % finančního přídělu země v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost.