V souvislosti se zveřejněním aktuální souhrnné zprávy ohledně stavu národních klimatických závazků (NDC) předložených v rámci Pařížské dohody uvedl generální tajemník OSN António Gutteres, že pokud dotčené státy nyní nezvýší své úsilí v oblasti klimatu, bude svět na „katastrofické cestě“ k oteplení o 2,7 °C do konce století.

Souhrnná zpráva OSN uvádí, že přestože existuje jasný trend snižování emisí a řada zemí své závazky aktualizovala (včetně EU), ve svém souhrnu toto úsilí nestačí. Do roku 2030 je potřeba snížit emise skleníkových plynů o 45 % (ve srovnání s rokem 2010), aby se do roku 2050 dosáhlo uhlíkové neutrality.

Pokud by se emise skleníkových plynů vyvíjely v souladu se současnými závazky NDC, v roce 2030 by místo snížení došlo k jejich nárůstu o 16 %. Což by podle nejnovějších zjištění Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) do konce století vedlo k nárůstu globální průměrné teploty o 2,7 °C. Zpráva IPCC však zároveň uvádí, že dosud není pozdě na přijetí závazků a opatření, která zajistí splnění cíle Pařížské dohody, tj. udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C, resp. s cílem co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 °C.

Smluvní strany Pařížské dohody mohou své závazky NDC či jejich aktualizace předložit kdykoliv před zahájením konference o změně klimatu COP26, která se uskuteční začátkem listopadu v Glasgow.

Řada rozvojových zemí však ve svých klimatických plánech podmínila své závazky NDC přístupem k finančním zdrojům. V této souvislosti vyzval Gutteres rozvinuté země, aby splnily své finanční závazky v rámci Zeleného klimatického fondu, který byl založen s cílem pomoci rozvojovým zemím s adaptací na klimatické změny a zmírnění jejich dopadů.

Zdroj: www.cez.cz