Ve výborech Evropského parlamentu probíhají přípravy na projednávání legislativních návrhů Komise předložených v rámci balíčku Fit for 55 v červenci. Poté, co se politické frakce dohodly na jejich rozdělení, převezmou odpovědnost za vypracování zpráv jednotliví zpravodajové.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) bude mít v gesci vypracování zpráv k legislativním návrhům souvisejícím s emisemi skleníkových plynů, resp. stanovením ceny uhlíku. Zprávu k návrhu na revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) povede německý europoslanec Peter Liese (EPP), který je zastáncem rozšíření tohoto schématu na sektory silniční dopravy a budov. Za zprávu k revizi rezervy tržní stability (MSR) bude odpovědný europoslanec Cyrus Engerer (S&D) z Malty. A práci na souvisejícím návrhu na zřízení Sociálního klimatického fondu povede nizozemská europoslankyně Esther de Lange (EPP). Zatímco návrh na zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) bude posuzovat nizozemský europoslanec Mohammed Chahim (S&D). Zprávu k návrhu na revizi nařízení o sdíleni úsilí pak vypracuje švédská europoslankyně Jessica Polfjärd (EPP).

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) vypracuje zprávy k návrhům na změny směrnice o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (práci bude koordinovat EPP) a revizi směrnice o energetické účinnosti (práci bude koordinovat S&D). Návrh na nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva bude posuzovat Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a Hospodářský a měnový výbor (ECON) vypracuje zprávu ohledně revize směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny.

Zdroj: www.cez.cz