Záznam webináře pro účastníky

Na webináři vystoupili:

A) Pracovní skupina Smart life:

 • P. Beneš – MPO: „Elektronické komunikace a udržitelnost v éře COVID-19“

Sektory telekomunikací, elektronických médií a technologií byly schopny absorbovat první „otřesy“ spojené s COVID-19 poměrně pružně.

Střednědobé důsledky (2020 – 2021) nejsou zatím zcela jasné.

Lze očekávat, že sektor spotřební elektroniky bude zasažen nejhůře. Slábnoucí poptávka po volnočasovém a home-office vybavení v souvislosti s makroekonomickými podmínkami.

Mediální společnosti utrpí velké ztráty v oblasti inzerce. Ty budou částečně kompenzovány intenzivnějším využíváním elektronických médií a jejich předplatným.

Telekomunikační operátoři, ve světle své nové role přenést uživatele prostředím krize, budou trpět provozní „složitostí“ a ztrátami výnosů v oblasti B2B. Výsledkem bude přechod na nové obchodní modely.

Dodavatelé zařízení se budou muset vyrovnat s odloženými objednávkami, v dlouhodobé perspektivě mají však příležitost svoji pozici posílit.

Internetové služby se staly hvězdami „lockdown“ ekonomiky a životního stylu a budou profitovat z trvale se měnícího chování uživatelů. Rozsah jejich střednědobé a dlouhodobé prosperity však bude omezen.

Je možno konstatovat, že podnikatelé v telekomunikacích, mediálním průmyslu a technologickém sektoru byly krizí COVID-19 zasaženi méně než jiná odvětví, jako např. doprava.

Perspektivy v telekomunikačním sektoru

Nová spotřebitelská schémata částečně odlehčí důsledkům krize tím, že vytvoří pozitivní komerční příležitosti.

Podnikatelé v telekomunikacích by se měli zaměřit na překonání krátkodobých narušení svých strategických plánů spojených s odložením plošného zavádění sítí 5G.

Vnímavost k novým trendům v poptávce bude v telekomunikačním sektoru v době „postcovidové“ základem komerčního úspěchu. Digitalizace a 5G by měly být v programu firem na prvních místech.

Strategické výzvy a příležitosti vycházející z „covidové krize“:

 • trvalé posilování společenské a komunitní hodnoty značky,
 • poskytování služeb, které pomáhají zákazníkům zasaženým COVID-19 dále posílit emociální vztah se svou zákaznickou bází (např. bezplatné služby zdravotnických a informačních webů)
 • vývoj řešení umožňujících zákazníkům pracovat z domova, včetně konferenčního hardwaru,
 • diverzifikace do nových oblastí, vývoj řešení např. pro e-learning a telemedicínu,
 • akvizice dalšího rádiového spektra pro zajištění kvality služeb,
 • vyjednávání příznivějších způsobů regulace, aktualizace politiky směrem k deklarování telekomunikačních sítí jako kritické infrastruktury umožňující inovativní řešení financování,
 • podpora investorů v hodnotovém řetězci,
 • identifikace příležitostí v oblasti fúzí a akvizic firem (M&A poradenství).

B) Pracovní skupina Energetika

 • I. Plocková (Enviros)

Témata k aktivitám této pracovní skupiny:

 1. Po krajských volbách se formují nová/ rekonstruovaná vedení krajů. Ve volebních programech byly otázky regionální udržitelné energetiky minimálně, spíš vůbec, uvedeny jako volební priorita. Zde bych tedy viděla prostor pro informační činnost Czech BCSD směřující k podpoře investičních aktivit.

Navrhuji tedy oslovit členy Czech BCSD k prezentaci jejich projektů, ukončených i otevřených, naplňujících rámec dekarbonizace.

Formou infolistu bychom mohli výstupy nabídnout regionálním autoritám k aplikaci na jejich místní podmínky a potřeby. Současně s tím přiblížit možnosti státní podpory MPO+MŽP. Informace by byla rozeslána na přímé kontakty v krajích a dostupná na webu.

Dále bych také při této příležitosti upozornila na

“Renovační vlna pro Evropu – ekologičtější budovy, nová pracovní místa a lepší životní podmínky” z 14.10. 2020, která se dotýká také zařízení v majektu krajů a obcí:

 1. EC otevírá veřejnou diskusi k novelizace EED a RED, Czech BCSD by se mohla tohoto procesu účastnit jednak jako “public” a dále jako nositel informací do české veřejnosti.
 2. Pro obecné účely zpracovat a na webu Czech BCSD zveřejnit  aktuální “best practices“, např. související programy zejména v sousedním Rakousku a Německu.
 3. Téma teplárenství: viz samostatná příloha
C) Cirkulární ekonomika/udržitelná výroba a spotřeba
 • J. Pavlík (Enviros), P. Růžička (Empress)

Témata rozvinuli J. Pavlík s P. Růžičkou v přímém přenosu a dodají prezentaci

 • S. Jonášová (Incien)

Směřování témat v cirkulární ekonomice v oblasti vedlejších energetických produktů, což je téma, které velmi moudře rozvinul Petr Kalaš a má obrovský potenciál impaktu. Jde o školení, které bychom mohli zrealizovat koncem ledna a pak navazovat konkrétnostmi.

Konec roku bude ve znamení zahraniční spolupráce! Přidejte se k zástupcům Českého cirkulárního hotspotu a zúčastněte se unikátní konference Business Week Central and Eastern Europe, která začíná zahájením plenárního zasedání o makroekonomickém vývoji v této rozmanité a nadějné oblasti. Následně bude uspořádána různá řada online workshopů, kulatých stolů a webinářů.

D) Čistá/udržitelná doprava
 • E. Šíp (Allied Progress Consultants)

Vysokorychlostní železnice v ČR – viz prezentace

E) PS Reporting
 • A. Máchová (EY) – Green Deal, Reframe 2021, Reporting, GRI
GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)

Stáhnout (PDF, 599KB)