Evropská komise

  • Evropská komise dne 28. 1. 2021 prodloužila do 31. 12. 2021 platnost dočasného rámce pro opatření státní podpory. Zároveň se rozhodla rozšířit jeho působnost: zvyšuje stanovené stropy podpory a umožňuje převádění některých vratných nástrojů na přímé granty až do konce příštího roku. Nové stropy činí v závislosti na odvětví 225 000 eur u podniků působících v zemědělské prvovýrobě, 270 000 eur u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury a 1,8 milionu eur u podniků ve všech ostatních odvětvích (dříve 800 000 eur). V případě společností, které koronavirová krize obzvláště zasáhla a jejichž obrat během způsobilého období ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 poklesl nejméně o 30 %, může stát přispět na část fixních nákladů, které nejsou kryty jejich příjmy, a to až do výše 10 milionů eur na podnik (dříve 3 miliony eur).
  • Evropská komise dne 26. 1. 2021 schválila podle pravidel pro státní podporu projekt společného evropského zájmu (IPCEI) na podporu výzkumu a inovaci v hodnotovém řetězci baterií. Projekt nazvaný „Evropská inovace baterií“ společně připravily členské země Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Polsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. Dvanáct členských států poskytne v nadcházejících letech financování ve výši až 2,9 miliardy eur.
  • Evropská komise dne 25. 1. 2021 zahájila svůj nový závazek týkající se zelené spotřeby, což je první iniciativa uskutečněná v rámci nového programu pro spotřebitele. Svými podpisy společnosti stvrdily, že urychlí svůj příspěvek k ekologické transformaci. Koncepce závazků je dílem spolupráce Komise a podniků. Cílem je urychlit příspěvek podniků k udržitelnému hospodářskému oživení a budovat důvěru spotřebitelů v environmentální profil podniků a výrobků. Do pilotního projektu se zapojily např. společnosti Decathlon, Lego Group, L´Oréal. Po uplynutí jednoho roku se vyhodnotí, jak závazky týkající se zelené spotřeby fungují, a na základě toho budou podniknuty další kroky.

Evropský parlament

  • Výbor ENVI dne 25. 1. 2021 schválil zprávu z vlastního podnětu (INI) ohledně akčního plánu pro oběhové hospodářství. Zpravodaj Jan Huitema (Renew Europe, Nizozemí) vyzývá Komisi, aby ještě v letošním roce předložila návrh harmonizovaných a jednotných ukazatelů oběhovosti výrobků či aby navrhla závazné cíle omezování odpadu. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 66 pro : 6 proti, přičemž 7 europoslanců se hlasování zdrželo.