Blahopřejeme společnosti ČEZ a Kateřině Bohuslavové viceprezidentce Czech BCSD k oceněni.

Česká energetická společnost ČEZ uvedla, že po spuštění nových webových stránek věnovaných ESG vytvořila jednotné přístupové místo pro veškeré své zprávy o udržitelnosti.

Kateřina Bohuslavová

Kateřina Bohuslavová se jako první ředitelka pro udržitelný rozvoj společnosti podílela na přípravě tohoto reportingu a vydání první zprávy pracovní skupiny ČEZ pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD).

Ta byla spuštěna v loňském roce a obsahuje závazky, metriky, cíle a pokrok společnosti ČEZ. Je zde umístěna knihovna dokumentů, která obsahuje zprávu ČEZu TCFD, zveřejňování informací podle taxonomie EU, zprávu o cílech udržitelného rozvoje (SDG), potvrzení iniciativy Science Based Targets (SBTi) a výroční zprávy o udržitelném rozvoji. Je k dispozici především pro investory a poskytovatele ratingu ESG, ale je volně přístupná všem, kteří o ni mají zájem.

Kromě toho je na stránkách přístupná interaktivní knihovna dat s téměř 800 datovými body, pokrývajícími témata ESG, které lze filtrovat pomocí rámců Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), World Economic Forum (WEF) a SDG, což umožňuje analyzovat historický pokrok společnosti ČEZ v těchto ukazatelích.

“Jsme přesvědčeni, že nestačí být v našich zprávách pravdivý a úplný, ale že naše údaje musí být dostupné a snadno vyhledatelné. Proto jsme vytvořili naši veřejně přístupnou knihovnu dat, aby každý z našich zainteresovaných subjektů mohl bez námahy najít všechny informace na jediném přístupovém místě.” uvedla Bohuslavová.

Díky tomu, že Bohuslavová stojí v čele tohoto reportingu udržitelnosti, získala ocenění Sustainable business leader of the year pro region EMEA. Dohlížela také na to, aby ČEZ zlepšil svůj rating MSCI ESG o dvě kategorie z BBB na AA, zatímco Sustainalytics snížila jeho rizikové skóre z vysokého, 37, na střední, 29,4. Podle společnosti tento pokrok dokazuje oddanost Bohuslavové řešením založeným na datech.

“Řešení otázek udržitelnosti musí vycházet z reality. Žádné “zelené přání” nepřinese změnu, pokud nebudeme provádět důkladné analýzy, které budou podkladem pro naše rozhodování při zavádění nejlepších možných řešení.” tvrdí Bohuslavová.

Díky této realitě se společnost ČEZ připojila také ke globálnímu paktu OSN Global Compact a k mandátu generálního ředitele OSN pro vodu a stala se tak první společností v České republice, která sladila svou strategii “Vize 2030” s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

“Poslední roky ukázaly, že strategie udržitelnosti Skupiny ČEZ je robustní a odolná. Zaměřili jsme se však na vyplňování mezer a dohánění našich kolegů. Nastal čas přejít od sledování trendů k jejich určování. Je čas rozšířit působnost od řízení rizik k využívání příležitostí. Je čas inspirovat ostatní a ukázat, že udržitelné podniky vytvářejí svět, ve kterém se daří lidem i planetě.” uzavřela Bohuslavová výhled do budoucna společnosti ČEZ.

Zdroj: www.environmental-finance.com