Dne 5. září 2023, 12.00–14.00 hod., online (MS Teams)

HLAVNÍ TÉMA JEDNÁNÍ: OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A EU TAXONOMIEOTACE JEDNÁNÍ:

Během jednání budou představena téma EU Taxonomie v kontextu tématu udržitelných financí a vybrané otázky technických screeningových kritérií EU Taxonomie.
Další část bude věnována pokračování v prezentacích úvodních strategií zapojených organizací, jak využít principy oběhového hospodářství pro další rozvoj společnosti.
Navazovat bude diskuse.

Součástí jednání bude verifikace dalších odborných kroků Pracovní skupiny a prezentace VIZE2050

PROGRAM JEDNÁNÍ

  • 12.00-12.05 – 1. Úvodní slovo (Petr J. Kalaš, Dagmar Juchelková)
  • 12.05-12.10 – 2. Přivítání a představení nových členů PS (Dagmar Juchelková)
  • 12.10-12.40 – 3. EU Taxonomie a technická screeningová kritéria pro environmentální cíl „přechod na oběhové hospodářství (Petr Dovolil, PwC), včetně 10 minut diskuse
  • 12.40-12.45 – 4. Krátká informace z WBCSD-CE (P. J. Kalaš) a představení vize PS CE (D. Juchelková)
  • 12.45-12.55 – 5. Aktivity WASTen (Radek Hořeňovský, WASTen), 10 minut včetně diskuse
  • 12.55-13.05 – 7. Právní aspekty (Kateřina Šveřepová, AK CCS), 10 minut včetně diskuse
  • 13.05-13.15 – 8. Aktuální aspekty v oblasti OH (Jaromír Manhart, SFŽP), 10 minut včetně diskuse
  • 13.15-13.25 – 9. Prezentace (nejen) aktivit EAGLE EU projektu (Dagmar Juchelková) 10 minut včetně diskuse
  • 13.25-13.35 – 10. Činnost legislativní skupiny pro využití vedlejších energetických produktů ve stavebnictví (Roman Snop, ČEZ)
  • 13.35-13.45 – 11. Závěry, plány na příští zasedání a shrnutí (Petr J. Kalaš, Dagmar Juchelková)

Dagmar Juchelková, vedoucí PS CE