Vážená paní, vážený pane,

jako odborníka/-ci na problematiku dobrovolných nástrojů si Vás dovoluji pozvat na 2. expertní setkání k podpoře dobrovolných nástrojů v České republice, které se bude konat dne 23. června 2014 od 10:00 v prostorách Ministerstva životního prostředí (zasedací místnost č. 432).

Setkání se uskuteční v rámci projektu Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí, jehož řešitelem je společnost ENVIROS, s.r.o. Cílem projektu je vytvoření komplexního,  systematického návrhu na zefektivnění postupů při zavádění dobrovolných nástrojů v České republice a identifikace vhodných podmínek pro jejich širší uplatnění v praxi.

Projet, s jehož některými výstupy jsme Vás průběžně seznamovali, se zaměřuje na tři základní oblasti aplikace dobrovolných nástrojů: produkty (ekoznačení, EPD, ekodesign), procesy (čistší produkce) a systémy řízení (EMS/EMAS). Zároveň hledá možnosti jejich vzájemné synergie a vytvoření integrovaných programů podpory.

Na expertním setkání budou představeny a diskutovány závěrečné výstupy projektu, včetně možné budoucí podpory a rozvoje dobrovolných nástrojů v České republice.

Velmi oceníme, pokud přijmete naše pozvání a přispějete do diskuse o návrzích na zefektivnění realizace podpůrných programů pro dobrovolné nástroje v České republice.

 

PROGRAM

1. Úvod – představení projektu, představení účastníků (Pavel Růžička, ENVIROS)

2. Stav a výhled oblasti dobrovolných nástrojů v ČR (Tomáš Kažmierski, MŽP)

3. Zkušenosti s aplikací dobrovolných nástrojů v praxi (Pavel Růžička, ENVIROS)

  • Trendy a zkušenosti ze zahraničí
  • Zkušenosti českých podniků

4. Návrh rozvoje dobrovolných nástrojů v ČR (Vladimír Dobeš, ENVIROS)

  • EKOPROFIT jako možná cesta podpory dobrovolných nástrojů na místní úrovni
  • Návrh standardizovaných procedur zavádění dobrovolných nástrojů

5. Diskuse

6. Závěr (Předpokládané ukončení: 13:00)

Svou účast prosím potvrďte na tento email!

 

S poděkováním za řešitelský tým:

Pavel Růžička
ENVIROS, s.r.o.