Národní stavební centrum s.r.o.
Vás srdečně zve na konferenci s mezinárodní účastí
TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014
pořádanou ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně
a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj

Datum: 10. června 2014 (úterý)

Místo konání: Fakulta stavební Vysokého učení

Anotace: Cílem této konference je seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se řeší v jednotlivých oblastech stavebnictví a současně motivovat stavební firmy k řešení této problematiky. Součástí konference jsou také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily do své firemní strategie a přednesou zde své zkušenosti. V úvodní části konference zazní stanovisko k trvale udržitelné výstavbě od významných institucí působících ve stavebnictví.

Cílová skupina: Vyšší a střední management stavebních firem, dodavatelé stavebních prací, státní správa, architekti, projektanti, stavbyvedoucí, stavební dozor, koordinátoři BOZP, manažeři kvality, projektoví manažeři, firemní právníci, studenti SŠ a VŠ technického zaměření a další zájemci.

Program: Rozsah konference: 1 den
9:00 -16:00 hod., registrace 30 min před začátkem
Konferenci moderuje Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů