Oslava 20-letého trvání rakouské Rady pro udržitelný rozvoj respACT proběhla 13.12. ve Vídni v sídle rakouské Hospodářské komory.
Historického aktu se zúčastnili zástupci více jak 300 členů. Z rukou ministra hospodářství obdržel respACT oficiální vyznamenání.

Během večera vystoupil i Peter Bakker, President WBCSD, který rovněž přijal -spolu s ředitelem Global Network Filippo Vegliem – pozvání k účasti. Za českou pobočku Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) se slavnostního večera zúčastnil její víceprezident Petr J. Kalaš.