Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 42.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 24. 9. 2020 zveřejnila nový, ambiciózní akční plán na posílení unie kapitálových trhů EU v nadcházejících letech. Integrované kapitálové trhy usnadní hospodářské oživení a zajistí, aby podniky měly přístup ke zdrojům financování a aby střadatelé v Evropě měli důvěru investovat do své budoucnosti. Dynamické kapitálové trhy rovněž podpoří ekologickou a digitální transformaci Evropy a pomohou vytvořit inkluzivnější a […]

Naše reakce COVID-19 může zvýšit odolnost našich měst vůči vlnám veder (anglicky)

Publikováno uživatelem

Zahrnutím městského prostředí do strategií odolnosti můžeme být schopni reagovat na více hrozeb současně. The COVID crisis has exposed our interdependencies and the insufficient preparation of our urban systems for coping with shocks. It has also highlighted the stress we put on the environment and in many places greatly increased inequality – including to heat. […]

Dopad pandemie Covid-19 na světový trh s elektrickou energií

Publikováno uživatelem

C elý svět čelí zcela bezprecedentní výzvě v podobě pandemie nemoci Covid-19, způsobené novým typem koronaviru. Situace, nesrovnatelná s prakticky žádnou celosvětovou událostí z pohledu několika generací, pochopitelně krom jiného zasáhla i trh s elektrickou energií. Mezinárodní energetická agentura (IEA) začala zpracovávat a měsíčně aktualizovat stručný přehled vývoje na tomto trhu, který je námětem aktuálního vydání bulletinu. Jaký dopad […]

Budování dlouhodobé obchodní odolnosti: Poučení z COVID-19 (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD vydala krátké vydání, které zkoumá rané obchodní reakce na COVID-19 a poskytuje doporučení, jak mohou společnosti vybudovat větší dlouhodobou odolnost prostřednictvím vylepšených přístupů k řízení podnikových rizik, lidského a sociálního kapitálu a informací o ESG.   Geneva, 7 September 2020: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has released an issue brief exploring early business […]