Vyšla nová publikace “Reporting matters” (anglicky)

Publikováno uživatelem

Náš nově vydaný přehled 158 zpráv o udržitelnosti členských společností WBCSD ukazuje, že 78% členských společností WBCSD si od roku 2017 zlepšilo celkové skóre. Nová zpráva představuje zaměření na akutní dopady pandemie a snaží se ji spojit s dalšímy naléhavýmy problémy udržitelnosti, stejně jako to, jak WBCSD reaguje, a role hlášení udržitelnosti v tomto prostředí.   Over […]

Doporučení TCFD nadále hrají klíčovou roli při urychlení přechodu na nízkouhlíkovou společnost (anglicky)

Publikováno uživatelem

Summit TCFD, který se konal v Japonsku počátkem října, byl velmi aktuální: pandemie zdůrazňuje naši nepřipravenost na systémová rizika a nedávné přírodní katastrofy dávají novou naléhavost řešení klimatické nouze, hnacím motorem inovací a dosažení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství . Na online summitu v roce 2020 se zdůraznil význam pokroku v oblasti zveřejňování finančních informací týkajících se klimatu v Japonsku […]

Zahájen „nový projekt bavlny“ financovaný EU s cílem vytvořit “recyklovatelnou módu” (anglicky)

Publikováno uživatelem

Byl zahájen nový průkopnický projekt, který využívá spolupráci a špičkové technologie k vytvoření “reciklovatelné módy”.   A new ground-breaking project has been launched to harnesses collaboration and cutting-edge technology to create circular fashion. Twelve pioneering brands in the fashion and textile industry are breaking new ground by forging ahead in sustainability and creating a circular model […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 48.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 25. 11. 2020 došla k závěru, že mechanismus nabídkového řízení zavedený Německem pro postupné odstavování uhelných elektráren je v souladu s pravidly veřejné podpory. Provozovatelé německých uhelných elektráren mohou své kapacity nabídnout do dražebního prodeje s tím, že elektrárny, které požadují nejnižší finanční kompenzaci budou odstaveny jako první. Nabídková řízení se budou týkat elektráren na černé uhlí a malých hnědouhelných elektráren […]

Přehodnocení odolnosti v podnikání (anglicky)

Publikováno uživatelem

Udržování energetické transformace na správné cestě: Co bude dál s PPA a obchodním vedením v oblasti obnovitelné energie? COVID-19 is forcing firms to reimagine resilience. Instead of trying to strengthen their ability to resist change, companies must learn how to adapt and adjust if they are to continue to exist as employers, value creators for shareholders, and […]

Lidskoprávní agenda získává na síle, protože vrcholoví manažeři podniků používají své hlasy k výzvě k akci (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD vydala druhé vydání svého průvodce CEO pro lidská práva, který přináší do života podnikání konkrétní kroky, které mohou vedoucí pracovníci podniknout, aby zajistily, že jejich společnosti a obchodní partneři přijmou dodržování lidských práv jako nedílnou součást podnikání a podpoří tak transformační změny v životech lidí. Průvodce obsahuje předmluvu s výzvou k akci, kterou podpořilo 56 špičkových vedoucích […]

Tajemství příležitostí v době koronavirové

Publikováno uživatelem
DC VISION digest je to prakticky půl roku od posledního vydání DC VISION Digest. Pandemie nezmizela a hned tak nezmizí, stejně jako nezmizely problémy dnešní globální i české ekonomiky. Klíčovým problémem české ekonomiky zůstává, že je ekonomikou z velké části odvozenou, subdodavatelskou, v podstatě malou nádenickou dílnou pro průmysl německý či francouzský. Nic už nebude [...]

WBCSD jmenuje do svého výkonného výboru dalších pět vedoucích podniků (anglicky)

Publikováno uživatelem

Během naší valné hromady bylo do našeho výkonného výboru jmenováno pět nových členů, včetně dvou žen: Dominic Blakemore, generální ředitel skupiny, Compass Group PLC; Annica Bresky, prezidentka a generální ředitelka, Stora Enso; Piyush Gupta, generální ředitel, DBS Bank; Geraldine Matchett, generální ředitel a člen správní rady, DSM; a Takahito Tokita, prezident a generální ředitel společnosti […]

Pouzvánka Prezidia CBCSD

Publikováno uživatelem

POZVÁNKA dovoluji si Vás tímto pozvat na zajímavý online webinář s následujícími předními experty České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj – 26. 11. od 9:00 do 10:00: 9:00 – 9:15 Ing. Petr Dovolil, Mott MacDonald – zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města 9:15 – 9:30 Prof. Miroslav Svítek, ČVUT – témata Smart cities and resilience, Čistá mobilita 9:30 […]

WBCSD zvyšuje laťku pro udržitelné obchodní vedení (anglicky)

Publikováno uživatelem

Spolu s více než 200 předními světovými členskými společnostmi zvyšuje WBCSD laťku obchodního závazku k udržitelnosti prostřednictvím souboru nových kritérií předložených v rámci podmínek členství WBCSD. Na základě jednomyslného doporučení výkonného výboru Rady tato kritéria přijala na naší valné hromadě velká většina vedoucích členských společností. V roce 2020 si připomínáme 25. výročí a přijetí nových kritérií potvrzuje postavení WBCSD jako […]