PF společnosti Malfini

Publikováno uživatelem

Milí kolegové, vážení přátelé a kamarádi. Rok se s rokem sešel a je před námi už jen pár dnů do konce jednoho z těch nejhorších v novodobé historii lidstva. Ještě teď vzpomínám, jak jsem psala přání „všeho nejlepšího do roku s magickým číslem 2020“. Všichni jsme věřili, že bude mimořádný. A byl! Bohužel tak, jak si nikdo z nás nepřeje. […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 51.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 10. 12. 2020 předložila návrh nařízení, ohledně baterií a odpadních baterií. Komise navrhuje závazné požadavky pro všechny baterie uváděné na trh EU, což se týká celé řady aspektů jako např. používání odpovědně získaných materiálů, omezení používání nebezpečných látek, povinného minimálního množství recyklovaných materiálů, uhlíkové stopy, výkonnosti, trvanlivosti a označování, jakož i splnění cílů v oblasti sběru a recyklace. Evropská […]

WBCSD a partneři získávají ocenění za svou práci na ESG (anglicky)

Publikováno uživatelem

Ocenění za řízení rizik v oblasti kontinuity, pojištění a rizik (CIR) ocenila WBCSD, Výbor sponzorských organizací Treadway Commission (COSO), EY a KPMG za spolupráci při integraci aspektů ESG do běžných postupů řízení podnikových rizik společností.   Geneva Switzerland, 25 November 2020: Today, the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), in collaboration with Baker McKenzie are […]

Integrace ESG pro zajištění robustního rozhodování (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD ve spolupráci s Baker McKenzie vypracovala zprávu o povinnostech členů představenstva a úvahách ESG při rozhodování, která vychází z regulačních a právních perspektiv a poznatků z USA a Velké Británie. Snaží se vysvětlit, proč je udržitelnost důležitá a proč by měla být zařazena na pořad jednání správní rady jako záležitost spadající do jejich působnosti.   Geneva Switzerland, […]

WBCSD a světoví lídři požadují na COP26 Built Environment Day (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD spolu s dalšími předními organizacemi podepsaly dopis prezidentovi COP26 Alokovi Sharmovi, v němž žádají o Built Environment Day na summitu o změně klimatu v listopadu 2021. Den 26. zasedání COP bude věnován akčním cestám k urychlení dekarbonizace zastavěného prostředí „a ukázalo by to, jak podniky a vlády katalyzují řešení klimatické krize.   Geneva, 26 November – The World Business […]

Obchodní a pracovní organizace požadují obnovený multilateralismus ze zemí G20 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Peter Bakker se spolu s leadery z 12 dalších mezinárodních obchodních a pracovních organizací připojil k hlasům, které mají vyslat silnou zprávu zemím G20 a vyzvat je, aby posílily spolupráci na globální úrovni při řešení našich globálních krizí, včetně bezprecedentní zdravotní a ekonomické devastace, který COVID-19 vytvořil.   Geneva, 12 November 2020: Leaders from 13 international business and […]

Cirkulární biohospodářství je pro podniky příležitostí 7,7 bilionu USD a klíčovým prvkem v boji proti změně klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti a nedostatku zdrojů (anglicky)

Publikováno uživatelem

Nová zpráva o cirkulárním biohospodářství zdůrazňuje atraktivní nevyužité obchodní příležitosti a případové studie, které usnadní přístup k oběhovému modelu biohospodářství.   Geneva, 23 November 2020 – The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) launched a new report on the circular bioeconomy, titled “The business opportunity contributing to a sustainable world”. The circular bioeconomy addresses urgent […]

Nový soubor nástrojů pro pokrok v politice a praxi v oblasti lidských práv v agropodnikání (anglicky)

Publikováno uživatelem

Globální aliance pro agrobyznys, ohledně projektu v rámci WBCSD, zveřejnila sadu nástrojů, která má agropodnikání pomoci lépe pochopit a naplnit hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva. Obsahuje přímé pokyny, osvědčené postupy a případové studie z agropodnikání, které informují o lepších výsledcích v oblasti lidských práv.   Geneva, 4 November 2020 – Today, the Global AgriBusiness Alliance (GAA), […]

Insider Perspective: Fórum OSN pro podnikání a lidská práva 2020 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Náš kolega Davide Fiedler sdílí klíčové poznatky z devátého ročníku Fóra OSN o podnikání a lidských právech, které se konalo v polovině listopadu.   Geneva, 16 November 2020 – Across the world, the COVID-19 crisis has dramatically revealed our systemic vulnerabilities, exposing the fragility of human life, our economies, supply chains, social welfare systems and institutions. The […]

Podnikání a lidská práva: WBCSD se rozhodlo pokračovat ve zvyšování laťky (anglicky)

Publikováno uživatelem

Filippo Veglio, výkonný ředitel lidských zdrojů WBCSD, se zasazuje o to, aby dodržování lidských práv ve společnosti, jak je stanoveno v hlavních zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv, bylo klíčovým prostředkem, jehož prostřednictvím může podnikání pomoci dosáhnout širšího blahobytu lidí i udržitelného rozvoje.   Geneva, 16 November 2020 – Across the world, the COVID-19 crisis […]