Mezinárodní klimatický klub

S cílem usnadnit spolupráci zemí, které usilují o naplnění Pařížské dohody, navrhuje Německo vytvoření mezinárodního klimatického klubu. Iniciativa by měla podpořit zavedení společných ... Číst více