Vážení kolegové:

V návaznosti na naše individuální rozhovory, Vaše odborné zaměření a společný zájem o problém RESILIENCE, si Vás v příloze dovoluji upozornit na aktualni a kompetentní publikaci na toto téma.

Vedle předchozí vynikající publikace prof. Restroema vydané Resilience centrem ve Stockholmu – “Planetary Quest” – je i tato publikace velice přínosná svým zaměřením na 7 základních přístupů budování RESILIENCE.

Protože považuji resilienci jako důležitou součást principu udržítelnosti (robustnost, odolnost či přizpůsobivost systémů na změny, rizika a nejistoty), rád bych Vás v případě Vašeho zájmu příležitostně pozval k neformálnímu diskuznímu setkání na půdě České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj – s propojením na Radu vlády pro UR a MŽP – ohledně koordinovaného zaměření na tuto – ve světle globálních i lokálních rizik – i v ČR aktuální problematiku.

S přátelským pozdravem,

Petr J. Kalaš

Applying resilience thinking zde

Stockholm Resilience Centre zde