Německá spolková země Bavorsko je i nadále lídrem v rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Německu. Vyplývá to z údajů německého síťového regulátora pro rok 2023. Země svého prvenství dosáhla i přesto, že téměř nestaví větrné elektrárny.

Podle údajů německého síťového regulátora (BNetzA) přibyly v Bavorsku v loňském roce elektrárny s celkovým instalovaným výkonem přibližně 3 682 MW. Jedná se o čistý přírůstek, tedy po odečtení odstavených elektráren.

V kontextu celého Německa to odpovídá jedné pětině všech nově instalovaných obnovitelných zdrojů energie. Za Bavorskem následovalo Severní Porýní-Vestfálsko (2 586 MW), Bádensko-Württembersko (1 946 MW) a Dolní Sasko (1 911 MW).

Téměř 99 % nově instalovaných obnovitelných zdrojů v Bavorsku byly fotovoltaické elektrárny. Naproti tomu větrné elektrárny se v Bavorsku téměř nestaví. Vloni jich přibylo pouze 23 MW, a Bavorsko tak obsadilo dvanácté místo mezi německými spolkovými zeměmi.

Například Šlesvicko-Holštýnsko postavilo vloni 1 109 MW nového čistého instalovaného výkonu větrných elektráren na pevnině, následované Dolním Saskem (483 MW) a Severním Porýním-Vestfálskem (413 MW).

Bavorsko, rozlohou největší německá spolková země, má přibližně 27 GW instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie.  83 % z toho jsou fotovoltaické elektrárny se 940 000 instalacemi. Větrné elektrárny se podílí necelými 10 % a biomasa přibližně 7 %. Pro srovnání, Česká republika, která je rozlohou i počtem obyvatel srovnatelná s Bavorskem, má zhruba desetinu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů.

Bavorsko je opakovaně kritizováno za restriktivní politiku v oblasti rozvoje větrných elektráren a nedostatečných ambic při přechodu na obnovitelné zdroje. Země v roce 2014 zavedla tzv. pravidlo 10H, které umožňuje instalace větrných elektráren pouze ve vzdálenosti větší než desetinásobek výšky elektrárny od nejbližších obydlí. Moderní větrné elektrárny přitom dosahují výšky více než 200 metrů. Od doby zavedení pravidla se výstavba větrných elektráren v Bavorsku prakticky zastavila.

Německo si dalo za cíl pokrýt do roku 2030 80 % své spotřeby elektřiny výrobou z obnovitelných zdrojů energie. Vloni obnovitelné zdroje poprvé pokryly více než polovinu německé spotřeby.

Zdroj: oenergetice.cz