Minulý týden jsem měl tu unikátní možnost zastupovat Světovou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (WBCSD) při globálním zahájení nové iniciativy, která má potenciál být změnou v praxi udržitelnosti.

Nová Aliance pro Konec Plastového Odpadu (AEPW) je výrazným úsilím téměř 30 globálních organizací zastupujících řetězec plastových hodnot, které se spojily, aby společně řešily problém plastového odpadu v životním prostředí.

Přehled hlavních čísel? K tomuto cíli se v příštích pěti letech alokovala 1 miliarda USD a AEPW doufá, že se přidají další společnosti a celkovou částku navýší na 1,5 miliardy USD.

Jedná se o skutečně významnou investici, která poukazuje na to, že tyto společnosti jsou seriózní a podnikají určité kroky.

WBCSD sehrála kritickou roli při vzniku této nové aliance. O možnosti takové iniciativy jsme poprvé začali diskutovat na našem loňském výročním zasedání ve švýcarském Montreux a rozhovory pokračovaly po celý rok, když stále více firem vrhalo svou váhu a dynamiku do pozadí těchto myšlenek.

O necelých 12 měsíců později je povzbudivé vidět, jak se naše plány naplňují v tak nebývalém měřítku.
Jedná se o nejucelenější křížovou řetězovou iniciativu svého druhu s cílem skoncovat s plastovým odpadem v životním prostředí.

Plastový odpad v životním prostředí, zejména v oceánu, je vážnou globální výzvou, která vyzývá k rychlé akci a silnému vedení. Jsem hrdý na to, že z 28 organizací, které tvoří Alianci, je 16 členů WBCSD. Rychlost, jakou se tyto společnosti zmobilizovaly k vytvoření globálního akčního plánu, si zaslouží obdiv a pochvalu.

Jak všichni víme, žádná jedna jediná společnost nedokáže vyřešit složitou záležitost s plastovým odpadem v životním prostředí. Proces je složitý a vyřešení si žádá čas.

Společně jsme dokázali, že byznys spěje k řešení jedné z nejkritičtějších otázek naší doby.

Vidím, že k úspěšnému ukončení plastu v prostředí jsou zapotřebí tři věci:

  1. Vedení (leadership) je zásadní a je báječné vidět, jak výkonní ředitelé Aliance investují do společného cíle
  2. Rozvoj hmatatelných projektů s cílem maximálního dopadu. Aliance bude investovat do projektů postavených na čtyřech strategických pilířích: Infrastruktura, inovace, vzdělávání a čištění.
  3. Spolupracovat s vládami, dalšími stávajícími iniciativami a zainteresovanými stranami s cílem zintenzivnit činnost, která může plastický problém vyřešit.

Spolupráce je nezbytná a založení Aliance podtrhuje schopnost členů WBCSD řídit bezprecedentní investice, které přinesou významné pozitivní dopady po celém světě.

WBCSD bude i nadále hrát roli v Alianci, která jde kupředu, jako zakládající strategický partner, aby zajistila mobilizaci podniků a globální sdílení osvědčených postupů, aby svět mohl dosáhnout ambiciózního cíle, jímž je konec plastového odpadu.

Co mi však přišlo nejzajímavější, je příklad, který tato Aliance přináší dalším hodnotovým řetězcům a dalším ekologickým výzvám. Nastává okamžik, kdy podnik přistoupí na výzvu a rozhodne se řešit důležité environmentální a sociální výzvy a WBCSD je připraveno k tomu přispět.

Vyzývám každou společnost v plastovém hodnotovém řetězci, aby vstoupila do Aliance a pomohla proměnit tuto vizi ve skutečnost. Podnikání musí tuto stopu sledovat a společně řešit největší environmentální a sociální výzvy na světě. Společně můžeme tuto změnu provést.

 

Peter Bakker, prezident WBCSD