Zkonstruovali jsme tichou a účinnou větrací jednotku pro obytné místnosti

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností RECUAIR lokální větrací jednotku, při jejímž provozu nedochází k negativním zvukovým projevům. Zařízení navíc díky své unikátní konstrukci dosahuje vysoké účinnosti zpětného získávání tepla. Lokální větrací jednotka s otočným rekuperačním výměníkem DC 40 je určena k instalaci přímo do obytných místností. Hlukové hledisko proto bylo jednou z priorit […]

Evropská cesta ke klimatické neutralitě

Publikováno uživatelem

V den, kdy Velká Británie oficiálně vystoupila z Evropské unie (31. ledna), se v Kodani sešli ministři pro evropské záležitosti Dánska, Finska, Francie a Švédska, aby projednali společné evropské priority. Potvrdili sdílené úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a záměr zvýšit cíl pro snižování emisí do roku 2030. V této souvislosti ministři zdůraznili význam víceletého finančního […]

Strategie pro digitální transformaci

Publikováno uživatelem

E vropská komise dne 19. února představila strategie zaměřené na digitální transformaci, data a umělou inteligenci. Sdělení ohledně formování digitální budoucnosti EU má za cíl hledat rovnováhu mezi potřebnými inovacemi a potřebami a právy lidí, a to včetně zajištění rovného a transparentního trhu či ekologické transformace. Komise v této souvislosti uvádí, že v příštích pěti letech se zaměří […]

COVID-19 Posouzení dopadů a reakcí

Publikováno uživatelem

Pokud chcete pomoci s rychlou diagnostikou na “impact assessment”, nabízíme – samozřejmě bezplatně – následující Navigator, který provede vaši firmu jednotlivými funkčními oblastmi pro identifikaci podnikatelských rizik, které nastaly s COVID-19 a na co se zaměřit v rámci krizového řízení (bohužel pouze v angličtině). Je užitečné si tím projít a uvědomit jednotlivé oblasti rizik. Následně vyleze zpráva, na co […]

Ochrana rozpočtu EU

Publikováno uživatelem

V souvislosti s výroční zprávou pro rozpočet za rok 2018 přijal Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu usnesení, ve kterém požaduje větší ochranu rozpočtu EU proti podvodům, korupci, střetu zájmů, úmyslnému zneužití a organizovanému zločinu. Usnesení bylo ve výboru přijato poměrem hlasů 22 pro, 3 proti, přičemž 3 europoslanci se hlasování zdrželi. Europoslanci vyzývají Komisi, […]

Výzkum Ipsos – koronavirus a názory občanů

Publikováno uživatelem

Obyvatelé ČR si uvědomují závažnost pandemie koronaviru. Až 93 % Čechů je přesvědčeno, že světové rozšíření bude mít dopady na finanční trhy a globální ekonomiku. Určitou míru osobního ohrožení koronavirem pociťují tři čtvrtiny populace ČR (73 %), velmi ohroženo se cítí 11 % populace. Dvě třetiny populace (64 %) uvádí, že se plně řídí pravidly a doporučeními ohledně prevence […]

Nové využití použitého jaderného paliva

Publikováno uživatelem

Výzkumný tým Univerzity v Bristolu vyvinul syntetický diamant, který je schopný z použitého jaderného paliva využít izotop uhlíku C14. Syntetický diamant se tak stane radioaktivní a vytvoří základ baterie, která vydrží tisíce let. Využití radioaktivního uhlíku z grafitových bloků jaderných elektráren by usnadnilo likvidaci jaderného odpadu. Výzkumný projekt, který byl zahájen v roce 2017 s cílem vyvinout senzory pro monitorování […]

Evropský semestr

Publikováno uživatelem

V rámci Evropského semestru předložila Evropská komise dne 26. února zprávy o jednotlivých členských zemích EU, v nichž analyzuje hlavní socioekonomické výzvy každého státu. Zprávy o jednotlivých zemích se zaměřují na čtyři oblasti: udržitelnost životního prostředí, zvýšení produktivity, spravedlnost a makroekonomickou stabilitu. Jedním z nových prvků evropského semestru je začlenění cílů udržitelného rozvoje. Kromě toho se zprávy o […]

Nové partnerství EU a UK

Publikováno uživatelem

Rada dne 25. února přijala rozhodnutí, kterým formálně zmocnila Komisi k zahájení jednání s Velkou Británií o novém partnerství. Zároveň přijala směrnice pro vyjednávání, které mandát pro vyjednávání specifikují. Mandát zdůrazňuje, že budoucí partnerství by se mělo opírat o pevné závazky s cílem zajistit rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, vzhledem k zeměpisné blízkosti EU a Velké Británie […]

Princip E1st

Publikováno uživatelem

K onsorcium Enefirst v únoru zveřejnilo zprávu výzkumného projektu, který se zabývá vývojem principu energetické účinnosti v první řadě (E1st) a jeho definicí. Jedná se o první etapu projektu Enefirst. Cílem projektu, financovaného v rámci programu Horizont 2020, je určit oblasti, ve kterých bude mít uplatnění zásady E1st největší dopad v kontextu energetického systému. Partneři projektu se v této první […]