Vyvíjíme lokální větrací jednotky s Peltierovými články

Publikováno uživatelem

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pracují na vývoji lokální větrací jednotky umožňující regulaci teploty přiváděného vzduchu. Její použití je jednou z cest, jak splnit nároky na kvalitu vnitřního prostředí, zdravé budovy a spokojenost obyvatel, které se v poslední době stále více dostávají do popředí. Zařízení má podobu většího otopného tělesa a je určeno pro objemové […]

Účastníme se mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21

Publikováno uživatelem

Tým z Fakulty stavební podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT uspěl v úvodním kole a bude pokračovat v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21. Naši reprezentanti mají přibližně rok a půl na to, aby připravili a realizovali svou představu o bydlení pro studenty a mladé akademické pracovníky ve formě nástavby na budovy univerzitních kolejí. Musí přitom co nejlépe […]

Být zodpovědný během Koronavirové krize

Publikováno uživatelem

Příchod Koronaviru do Evropy přiměl veřejné orgány a společnosti k zavedení preventivních opatření k omezení šíření tohoto respiračního onemocnění. Předsedkyně Komise Ursula Von der Leyen oznámila omezení volného pohybu po EU. V této bezprecedentní situaci mají vedoucí pracovníci povinnost jít příkladem, řídit se a sdílet zdravotní pokyny veřejných orgánů a chránit zdraví svých spolupracovníků. “Současná situace vyžaduje, aby […]

Zjednodušujeme hodnocení životního cyklu budov

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT hledá cestu jak usnadnit hodnocení dopadů výstavby, provozu a likvidace budov na životní prostředí. Výsledkem bude zrychlení a zlevnění procesu, který je vodítkem pro optimalizaci návrhů domů a udělování certifikátů kvality, jako jsou SBToolCZ, BREEAM, LEED a další. Důkladná analýza dopadů životního cyklu budov (Life Cycle Assessment) je náročná […]

Energetika v Evropské unii 03/2020

Publikováno uživatelem

Přes zpomalení evropských institucí způsobené koronavirem, nabádá místopředseda Evropské komise Timmermans k bezodkladnému přijetí „klimatického zákona“, jehož návrh Komise na začátku března vydala. Boj proti klimatické změně podle něj není o záchraně planety, protože ta se o sebe umí postarat, ale „o lidech a záchraně lidskosti“, a tak nesmí být oslaben aktuální pandemií ani situací na […]

Mladší sestra systému S.A.W.E.R. se jmenuje MAGDA

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí mobilní autonomní zařízení, které by se mělo vejít na korbu běžné dodávky a v pouštním prostředí fungovat jako nouzový zdroj vody ze vzdušné vlhkosti. Veřejnosti se představí v únoru 2021 na světové výstavě EXPO v Dubaji. Vloni tým mladých vědců z ČVUT UCEEB otestoval výkonové charakteristiky jednotlivých komponent zařízení. Poté provedl celoroční […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 13.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropský parlament Evropský parlament dne 26. 3. 2020 na mimořádném zasedání na dálku schválil investiční iniciativu Coronavirus Response, která umožní nasměrovat 37 miliard eur z kohezních fondů na řešení důsledků krize způsobené pandemií koronaviru. Iniciativa podpoří malé a střední podniky a posílí investice do produktů a služeb nezbytných pro posílení reakce zdravotnických služeb na krizi, jako jsou např. vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací […]

Betonové lavičky Levitee začínají sloužit v pražských ulicích

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo designovou sadu betonového městského mobiliáře s možností instalace inteligentních technologií. Novinku si již mohou obyvatelé i návštěvníci hlavního města vyzkoušet v testovacím režimu na několika veřejných místech. Do ulic metropole byly v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu (podpořeno z Operačního programu Praha pól růstu) instalovány tři lavičky s inteligentními technologiemi. Dvě […]

Půjčky Evropské investiční banky a energetické projekty

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) je jed-nou z nejvýznamnějších institucí, zři-zovaných Evropskou unií, a kromě funkcí je také jedním z nástrojů Evropské unie na podporu energetických projektů. V současné době již poskytla řadu půjček, směřujících na financování projektů sek-toru v rámci Evropského fondu pro strate-gické investice (EFSI). Jak funguje Evropská investiční banka a EFSI? Evropská investiční banka (EIB) je finanční […]