Pracovní program Evropské komise

Publikováno uživatelem

E vropská komise dne 29. ledna přijala svůj pracovní program na rok 2020. V návaznosti na novou strategii udržitelného rozvoje specifikuje legislativní i nelegislativní opatření, která hodlá v příštím roce předložit, přičemž se zaměřuje na šest hlavních priorit stanovených v politických směrech předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Za nejnaléhavější výzvu současné doby považuje Komise udržení nárůstu globální teploty, ochranu […]

Veřejná konzultace k nefinančnímu reportingu

Publikováno uživatelem

V návaznosti na Zelenou dohodu (COM(2019) 640 final) Evropská komise zveřejnila harmonogram a veřejnou konzultaci k právu EU o nefinančním reportingu (webové stránky k veřejné konzultaci). Společnosti spadající do působnosti Směrnice EU o nefinančním reportingu musely splnit tyto požadavky na zpracování reportingu poprvé v roce 2018, pro informace za rozpočtový rok 2017. Podle sdělení Evropské komise k Zelené dohodě je […]

Evropská rada jednala o rozpočtu EU

Publikováno uživatelem

Prezidenti a předsedové vlád zemí EU jednali na mimořádném zasedání Evropské rady o podobě víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027. Po dvou dnech vyjednávání a bilaterálních rozhovorů (20. a 21. února) skončil summit bez dohody. Z pohledu energetiky je zásadní neshoda na způsobu získání příjmů z EU ETS do rozpočtu a návrh provázat čerpání z Fondu pro […]

Chorvatské předsednictví v Radě EU

Publikováno uživatelem

S příchodem nového roku se předsednictví v Radě na půl roku ujalo poprvé v historii Chorvatsko, poslední současný člen Evropské unie, který tuto úlohu nikdy nezastával. Priority a očekávání, spojené s předsednictvím čtyřmilionové země na pobřeží Jaderského moře, která je řadě našich občanů velmi blízká, jsou námětem dnešního článku. Jaké jsou hlavní cíle Chorvatského předsednictví? Chorvatsko, které je […]

Výmarský trojúhelník

Publikováno uživatelem

Ministři pro evropské záležitosti Francie, Německa a Polska (uskupení známé jako Výmarský trojúhelník) vydali dne 21. ledna společné prohlášení, ve kterém specifikovali oblasti užší spolupráce. Zaměřili se především na zajištění udržitelného a sociálně spravedlivého rozvoje EU. Společné prohlášení signalizuje posun v polské pozici. Francie, Německo a Polsko potvrdily společný zájem na ambiciózním provádění strategické agendy EU na […]

Ústavní stížnost proti nedostatečné ochraně klimatu v Německu

Publikováno uživatelem

Skupina devíti mladých německých aktivistů, zapojených do pátečních protestů proti nedostatečným aktivitám vlád na ochranu klimatu (pozn.: Fridays for Future), podala 15. ledna ve spolupráci s místním zastoupením organizace Gree-npeace ústavní stížnost k německému Ústavnímu soudu. Základem jejich stížnosti je posouzení ústav-nosti klimatického zákona, který byl přijat koncem minulého roku, v němž se vláda za-vázala snížit národní emise skleníkových […]

Zelená diplomacie EU

Publikováno uživatelem

Ministři zahraničí požadují urychlené vypracování strategie EU v oblasti klimatické diplomacie. Na setkání dne 20. ledna vyzvali Evropskou komisi a člen-ské země EU, aby do června 2020 společ-ně vypracovali strategický přístup k diplomacii v oblasti klimatu. Rada ve svých závěrech připomíná, že změ-na klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Posiluje environmen-tální tlaky a riziko katastrof, přičemž v nejzranitelnějších […]

Finanční motor Zelené dohody pro Evropu

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) má zaujmout vůdčí roli v provádění Zelené dohody pro Evropu a její předseda Werner Hoyer oznamuje změnu hodnocení projektů. Klimatický aspekt bude muset zohledňovat každý projekt. „Nemůžeme být napůl zelení. Klima musí být ve všem, co děláme,“ říká. Mezi své investiční průzkumy veřejného mínění zahrnula EIB poprvé v roce 2018 také klimatický průzkum, […]

Německo urychlí vyřazování uhelných elektráren

Publikováno uživatelem

Německá vláda a čtyři spolkové země, ve kterých se těží hnědé uhlí, se dohodly na postupném vyřazování výroby elektrické energie z uhlí. Dohoda umožní ukončení výroby již v roce 2035, což je o tři roky dříve, než se původně plánovalo. Německá vláda poskytne dotčeným spolkovým zemím finanční podporu v celkovém objemu 40 miliard eur na období do roku […]