Udržitelnost je cesta k dlouhodobému úspěchu

Publikováno uživatelem

Chtěl bych zejména připomenout vznik a zaměření naší Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Udržitelnost, udržitelný rozvoj. Jak vnímáme tyto pojmy? Směrují nás k národně specifickým aktivitám s ohledem na stabilní současnost a budoucnost vyrovnaného vývoje Země v oblasti ekonomické, environmentální a sociální? Více…

Čtvrtý seznam PCI

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 31. října zveřejnila již čtvrtý seznam projektů společného zájmu pro propojenou evropskou energetickou síť. Mezi vybranými projekty je i pět projektů vnitrostátního vedení společnosti ČEPS. Projekty společného zájmu (PCI) jsou projekty energetické infrastruktury, které propojují energetické systémy členských států EU a jsou nezbytné pro realizaci prioritních koridorů. Jejich cílem je podpořit naplňování energetické […]

Světový energetický výhled

Publikováno uživatelem

Dne 13. listopadu, jen pár týdnů před zahájením klimatické konference COP25, zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) World Energy Outlook 2019. Každoročně publikovaný energetický výhled analyzuje na základě jednotlivých scénářů dopady politických a investičních rozhodnutí na budoucnost energetických systémů a klima. V rámci Pařížské dohody se vlády zavázaly do roku 2020 oznámit nebo aktualizovat své národní příspěvky […]

Evropský parlament deklaruje stav klimatické nouze

Publikováno uživatelem

E vropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku dne 28. listopadu přijal usnesení o klimatické a environmentální nouzi a ke klimatické konferenci COP25. Požaduje navýšení emisního cíle do roku 2030 na 55 %. Nově zvolení europoslanci vyhlásili stav klimatické a environmentální nouze. Apelují na členské státy, Evropskou komisi i všechny účastníky na globální úrovni, aby urychleně […]

Finalizace klimatických plánů

Publikováno uživatelem

V rámci přípravy ministerské schůzky, která se uskuteční dne 4. prosince, připravilo finské předsednictví sdělení, které má za cíl podpořit diskusi o finalizaci národních klimatickoenergetických plánů (NIKEP) a o společném úsilí členských států EU o dosažení cílů v oblasti klimatu. Cílem této diskuse je podpořit členské země EU, aby před odevzdáním konečné verze klimatických plánů na konci […]

EIB ukončí financování projektů v oblasti fosilních paliv

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) schválila novou politiku poskytování půjček v oblasti energetiky a potvrdila tak zvýšené ambice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Zároveň podpoří projekty v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Dne 14. listopadu rozhodla rada EIB, že do konce roku 2021 ukončí financování projektů v oblasti fosilních paliv. To je o rok později, než byl původní návrh […]

Transformace uhelných regionů

Publikováno uživatelem

V e dnech 25. a 26. listopadu proběhlo v německém Görlitzu výroční setkání Evropské uhelné platformy. Diskuse v jednotlivých panelech se zaměřila na úlohu EU a jejích regionů v průběhu transformace energetiky a na specifické otázky spravedlivého přechodu a zajištění nezbytných investic. Mottem Evropské komise přitom je, při transformaci nesmí zůstat nikdo stranou. Debata zástupců evropských uhelných reginů připomněla rozdílný […]

Fórum udržitelného rozvoje 2019

Publikováno uživatelem

Fóra se zúčastnili zástupci ČMA – Petr Choulík a Ivo Gajdoš / CBCSD – Petr J. Kalaš a Jan Žůrek. Fórum, tradiční výroční akce Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je jednou z největších platforem pro setkávání a diskuzi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje (sociální, ekonomické a environmentální) napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Cílem […]

Nová čtvrtletní zpráva o energetických trzích EU

Publikováno uživatelem

Evropská komise na svých internetových stránkách zveřejnila nejnovější zprávu o energetických trzích EU, pokrývající období druhého čtvrtletí roku 2019. Závěry a obsah této zprávy jsou tématem dnešního vydání. Jaké jsou závěry a hlavní obsah zprávy o stavu trhu s elektrickou energií? V rámci Evropské unie pokračuje intenzivní přechod z výroby elektřiny z černého uhlí na výrobu ze zemního […]