WBCSD podporuje vývoj zprávy SDG zaměřené na americké zemědělství (anglicky)

Publikováno uživatelem

USA Farmers & Ranchers in Action, spolu s WBCSD, zveřejnili novou zprávu o plánu cílů udržitelného rozvoje (SDG), která poskytuje počáteční mapování výkonnosti amerického zemědělství v porovnání s cíli udržitelného rozvoje a identifikuje, jak může americký zemědělský sektor i nadále budovat větší odolnost.   U.S. Farmers & Ranchers in Action (USFRA) , together with the World Business Council for […]

GPSNR: Nový politický rámec podporuje závazek k udržitelné výrobě přírodního kaučuku – získávání zdrojů (anglicky)

Publikováno uživatelem

Singapur, 23. září 2020: Členové Globální platformy pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR) svolali výroční Valné shromáždění, které schválilo rámec politiky udržitelnosti členů a vytvoření nové kategorie členství pro drobné výrobce přírodního kaučuku. The newly approved policy framework will help GPSNR member companies, who account for almost 50% of global natural rubber volume, to establish or update […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 42.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 24. 9. 2020 zveřejnila nový, ambiciózní akční plán na posílení unie kapitálových trhů EU v nadcházejících letech. Integrované kapitálové trhy usnadní hospodářské oživení a zajistí, aby podniky měly přístup ke zdrojům financování a aby střadatelé v Evropě měli důvěru investovat do své budoucnosti. Dynamické kapitálové trhy rovněž podpoří ekologickou a digitální transformaci Evropy a pomohou vytvořit inkluzivnější a […]

Naše reakce COVID-19 může zvýšit odolnost našich měst vůči vlnám veder (anglicky)

Publikováno uživatelem

Zahrnutím městského prostředí do strategií odolnosti můžeme být schopni reagovat na více hrozeb současně. The COVID crisis has exposed our interdependencies and the insufficient preparation of our urban systems for coping with shocks. It has also highlighted the stress we put on the environment and in many places greatly increased inequality – including to heat. […]

Dopad pandemie Covid-19 na světový trh s elektrickou energií

Publikováno uživatelem

C elý svět čelí zcela bezprecedentní výzvě v podobě pandemie nemoci Covid-19, způsobené novým typem koronaviru. Situace, nesrovnatelná s prakticky žádnou celosvětovou událostí z pohledu několika generací, pochopitelně krom jiného zasáhla i trh s elektrickou energií. Mezinárodní energetická agentura (IEA) začala zpracovávat a měsíčně aktualizovat stručný přehled vývoje na tomto trhu, který je námětem aktuálního vydání bulletinu. Jaký dopad […]

Budování dlouhodobé obchodní odolnosti: Poučení z COVID-19 (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD vydala krátké vydání, které zkoumá rané obchodní reakce na COVID-19 a poskytuje doporučení, jak mohou společnosti vybudovat větší dlouhodobou odolnost prostřednictvím vylepšených přístupů k řízení podnikových rizik, lidského a sociálního kapitálu a informací o ESG.   Geneva, 7 September 2020: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has released an issue brief exploring early business […]

Udržování energetického přechodu na správné cestě: Co bude dál s PPA a obchodním vedením v oblasti obnovitelné energie? (anglicky)

Publikováno uživatelem

V odvětví obnovitelné energie si zvykáme na dobré zprávy. Větrná a solární energie lámou své vlastní cenové rekordy měsíc po měsíci, efektivita výroby energie z obnovitelných zdrojů stoupá a roste také počet řešení pro energii z obnovitelných zdrojů vstupujících na trh, které se zdají být neomezené. And then earlier this year COVID-19 struck, endangering millions of lives […]

Klima a příroda: klíčové pilíře správného zotavení z COVID-19 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Výkonní ředitelé WBCSD Diane Holdorf a Claire O’Neill se zabývají důvody, proč jsou klimatické a přírodní krize neoddělitelně spojeny. Podnikání a vlády se musí zavázat k opatřením, které budují odolnost a zajišťují prosperitu podnikání i planety. The climate and nature crises are inextricably linked. Business and governments must commit actions that build resilience and ensure the […]

Budování vpřed a lépe: Urychlení obchodní dynamiky směrem k budoucnosti s nulovou čistou hodnotou (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD znovu potvrzuje svůj závazek k obchodnímu vedení tím, že jmenovala Claire O’Neill generální ředitelkou pro klima a energii. Geneva, 9 September 2020 – With a just over a year to COP26, business and governments are under increasing pressure to pair our recovery from the COVID-19 pandemic with breakthrough actions to achieve net-zero emissions. Companies united […]

Čínské klimatické závazky: historický precedens (anglicky)

Publikováno uživatelem

Budování vpřed lépším směrem k budoucnosti s nulovou hodnotou The announcement at the UN General Assembly by Chinese President Xi Jinping, that China would commit to become carbon neutral by 2060 and ensure its greenhouse gas emissions would peak by 2030, marks a historic precedent. As the world’s largest emitting economy – responsible for some 28% of […]