Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 19.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 5. 5. 2020 schválila český režim záruk za úvěry ve výši přibližně 5,2 miliardy eur (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. 3. 2020, […]

Inteligentní sektorová integrace

Publikováno uživatelem

Dne 14. dubna předložila Evropská komise cestovní mapu pro integraci energetického sektoru. Cílem iniciativy je posílit propojení jednotlivých odvětví energetického sektoru tak, aby mohlo snáze dojít k nákladově efektivní dekarbonizaci. Plán pro využití synergií nabízí čistší alternativy v souvislosti se spotřebou energie. V první řadě Komise vyzývá k elektrifikaci založené na využití nízkouhlíkové elektřiny a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem je […]

Přehodnocování priorit

Publikováno uživatelem

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 16. dubna vyjádřila přesvědčení, že krize způsobená pandemií COVID-19 „pravděpodobně zcela předefinuje evropské politiky, geopolitiku a možná i samotnou globalizaci“. Zdůraznila, že oživení hospodářství by mělo směřovat k odolnější, ekologičtější a digitálně zdatnější Evropě. S ohledem na nové požadavky věnovala Evropská komise pozornost přezkumu […]

Senát požádal vládu, aby jednala s Evropskou komisí o teplárenství

Publikováno uživatelem

Senát přijal usnesení k Zelené dohodě pro Evropu, ve kterém žádá vládu, aby neprodleně zahájila jednání s Evropskou Komisí o opatřeních na zmírnění ekonomických dopadů revize obchodování s emisemi (EU ETS) na teplárenství, na které je v ČR připojeno 3,5 milionu obyvatel. Sdělení Evropské komise s názvem Zelené dohoda pro Evropu, které představuje rámec politik a legislativních opatření, které hodlá Evropská […]

Pandemie odhaluje negativní vliv člověka na životní prostředí. Jak se z toho poučit?

Publikováno uživatelem

Po vlivem korona krize dochází k pozitivním změnám v přírodě a ovzduší. Bude to jen krátkodobé nebo člověk změní své chování, které nakonec povede k lepší ochraně životního prostředí? Nedávno jsme oslavili Den země. Tento svátek, kterým vyjadřujeme podporu ochraně životního prostředí, se slaví každoročně 22. dubna už 50 let. I když ho tentokrát většina z nás podpořila izolovaně prostřednictvím […]

Globální koronavirová krize: týden 25. dubna – 1. května 2020

Publikováno uživatelem

Nová Strategie WHO proti COVID je i česky 30. dubna – Nejnovější strategie Světové zdravotnické organizace proti COVID-19 byla publikována 14. dubna. Kancelář WHO v Česku již vydala verzi v češtině. Šéf OSN: Užší spolupráce mezi státy je nutná 29. dubna – Šéf OSN António Guterres v článku pro The New York Times apeluje, že k zastavení pandemie COVID a zpomalení klimatické změny jeco nejužší spolupráce mezi státy. „Vědci […]

Rozhovor s prezidentem WBCSD Peter Bakkerem

Publikováno uživatelem

„Čekají nás horší rány než je COVID-19“: Peter Bekker poukazuje na vliv této krize na současný systém a z toho plynoucí poučení do budoucna Peter Bakker, prezident WBCSD & CEO, sdílí svoje myšlenky ohledně krize COVID 19 v epizodě CrisCast, nizozemském podcastu s Paulem van Liembt pro DuurzaamBedrijfsleven. Peter Bekker, společně se Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 18.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 28. 4. 2020 zahájila řízení pro porušení práva (infringement) a zaslala formální výzvu Polsku ohledně nového zákona o soudnictví ze dne 20. 12. 2019, který vstoupil v platnost 14. 2. 2020. Komise má za to, že nový zákon o soudnictví podkopává nezávislost polských soudců a porušuje právo EU. Mj. umožňuje obsah soudních rozhodnutí kvalifikovat jako disciplinární přestupek (pojem disciplinárního přestupku […]

Houston představil první klimatický akční plán

Publikováno uživatelem

Město Houston ve středu 22.4.2020 představilo svůj první akční plán v oblasti klimatu (CAP), který má obyvatelům a podnikům pomoci snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Vydání doprovázelo také již 50. výročí Dnu Země. Plán se zaměřuje na čtyři oblasti, z nichž každá má tři klíčové cíle: Přeprava Změnit hlavní směr na vozidla […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 17.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská rada Evropská rada dne 23. 4. 2020 jednala prostřednictvím videokonference o důsledcích pandemie covid-19. Prezidenti a premiéři členských zemí EU se shodli, že společný plán cesty k oživení hospodářství by měl být založen na zásadách solidarity, soudržnosti a sbližování a vymezili čtyři klíčové oblasti směřující k překonání krize: plně fungující a revitalizovaný jednotný trh, bezprecedentní investiční úsilí, fungující systém správy a globální akce EU. […]