Volkswagen výrazně zvyšuje investice do elektroaut i dlouhodobé prodejní cíle do roku 2029

Publikováno uživatelem

Volkswagen vidí svoji budoucnost ve výrobě aut s elektrickým pohonem. Do elektrifikace a digitalizace hodlá v letech 2020–2024 investovat skoro 60 miliard eur (v přepočtu zhruba 1,54 bilionu korun).   Největší světová automobilka Volkswagen vidí svoji budoucnost jednoznačně v hromadné výrobě aut s elektrickým pohonem. Do elektrifikace a digitalizace hodlá v letech 2020−2024 investovat skoro 60 miliard eur (v přepočtu cca 1,54 bilionu korun). […]

Pokles výroby elektřiny z jádra ohrožuje plnění klimatických cílů

Publikováno uživatelem

Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol varoval, že snížení podílu jaderné energie v globálním energetickém mixu ohrožuje jak ekonomiku, tak úsilí o snížení úrovně emisí CO2. Na konferenci o elektrifikaci v Paříži Birol uvedl, že rozpor mezi národními cíli a realitou se nebezpečně zvětšuje. Ve vyspělých ekonomikách je jaderná energie největším zdrojem nízkouhlíkové elektřiny a […]

Pozice EP k jednání o VFR

Publikováno uživatelem

Na plenárním zasedání v Bruselu dne 10. října přijal Evropský parlament usnesení o víceletém finančním rámci EU (VFR) na období 2021 až 2027. Nově zvolení europoslanci potvrdili mandát Evropského parlamentu schválený 14. listopadu 2018 k meziinstitucionálnímu jednání a vyzvali Radu k okamžitému zahájení rozhovorů v rámci trialogu. Europoslanci kladou důraz na reformu systému tvorby vlastních zdrojů a avizují, že bez dohody […]

Fond pro spravedlivou transformaci

Publikováno uživatelem

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přislíbila, že v rámci příštího víceletého finančního rámce bude vytvořen nový Fond pro spravedlivou transformaci (angl. Just Transition Fund). Zbývá dohodnout z jakých zdrojů bude fond vytvořen, jaká bude jeho alokace a kam konkrétně budou finanční prostředky nasměrovány. Regiony závislé na těžbě uhlí a energii vyráběné jeho spalováním […]

Praha 7 navazuje dalšími aktivitami na naši studii proveditelnosti

Publikováno uživatelem

V minulých letech se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zapojilo díky spolupráci s IPR Praha a městskou částí Praha 7 do mezinárodního inovačního projektu Horizon 2020 Triangulum zaměřeného na sdílení dobré praxe mezi evropskými městy. Praha si jako ústřední téma zvolila Chytrou domácí péči o seniory. Díky aktivnímu přístupu k projektu ze strany městské části Praha […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 45.týden 2019

Publikováno uživatelem

Evropský parlament Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dne 6. 11. 2019 přijal usnesení v souvislosti s klimatickou konferencí COP 25, která se uskuteční ve dnech 2. – 13. 12. 2019 v Madridu. Členové výboru ENVI požadují, aby EU co nejdříve předložila Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách (UNFCCC) svou dlouhodobou strategii pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. […]

Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo pro společnost Fenix Group studii, jejímž cílem bylo najít pro dům s elektrickým vytápěním vhodnou kombinaci obnovitelných zdrojů splňující legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Od roku 2020 nebude podle českých zákonů možné stavět jiné budovy než s téměř nulovou spotřebou energie (v angličtině Nearly Zero Energy Building – […]

Spolupracujeme s Kladnem na plánování energeticky plusové čtvrti

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo spolupráci s Kladnem na projektu SPARCS. Jeho cílem je společně s dalšími evropskými městy vytvořit vizi technologického rozvoje do roku 2050 a připravit se na postupné vytvoření energeticky plusově čtvrti. Do mezinárodního konsorcia v programu Horizon 2020 se Kladno zapojilo jako jedno z mála měst v ČR. Pokračuje tím v naplňování své strategie udržitelného […]

U nás se technologie potkávají s lidmi

Publikováno uživatelem

Na odborné činnosti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se kromě zástupců mnoha technických profesí podílejí i psychologové a sociologové. Leckomu to sice může znít poněkud zvláštně, ale zapojení odborníků ze sociálních věd do práce výzkumné instituce zaměřené na udržitelnou výstavbu má velmi dobré opodstatnění. Náš psychologicko-sociologický tým se zaměřuje na uživatele energeticky efektivních technologií či […]