Finalizace klimatických plánů

Publikováno uživatelem

V rámci přípravy ministerské schůzky, která se uskuteční dne 4. prosince, připravilo finské předsednictví sdělení, které má za cíl podpořit diskusi o finalizaci národních klimatickoenergetických plánů (NIKEP) a o společném úsilí členských států EU o dosažení cílů v oblasti klimatu. Cílem této diskuse je podpořit členské země EU, aby před odevzdáním konečné verze klimatických plánů na konci […]

EIB ukončí financování projektů v oblasti fosilních paliv

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) schválila novou politiku poskytování půjček v oblasti energetiky a potvrdila tak zvýšené ambice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Zároveň podpoří projekty v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Dne 14. listopadu rozhodla rada EIB, že do konce roku 2021 ukončí financování projektů v oblasti fosilních paliv. To je o rok později, než byl původní návrh […]

Transformace uhelných regionů

Publikováno uživatelem

V e dnech 25. a 26. listopadu proběhlo v německém Görlitzu výroční setkání Evropské uhelné platformy. Diskuse v jednotlivých panelech se zaměřila na úlohu EU a jejích regionů v průběhu transformace energetiky a na specifické otázky spravedlivého přechodu a zajištění nezbytných investic. Mottem Evropské komise přitom je, při transformaci nesmí zůstat nikdo stranou. Debata zástupců evropských uhelných reginů připomněla rozdílný […]

Fórum udržitelného rozvoje 2019

Publikováno uživatelem

Fóra se zúčastnili zástupci ČMA – Petr Choulík a Ivo Gajdoš / CBCSD – Petr J. Kalaš a Jan Žůrek. Fórum, tradiční výroční akce Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je jednou z největších platforem pro setkávání a diskuzi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje (sociální, ekonomické a environmentální) napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Cílem […]

Nová čtvrtletní zpráva o energetických trzích EU

Publikováno uživatelem

Evropská komise na svých internetových stránkách zveřejnila nejnovější zprávu o energetických trzích EU, pokrývající období druhého čtvrtletí roku 2019. Závěry a obsah této zprávy jsou tématem dnešního vydání. Jaké jsou závěry a hlavní obsah zprávy o stavu trhu s elektrickou energií? V rámci Evropské unie pokračuje intenzivní přechod z výroby elektřiny z černého uhlí na výrobu ze zemního […]

Říjnová Evropská rada

Publikováno uživatelem

V Bruselu se ve dnech 17. až 18. října sešli premiéři a prezidenti členských zemí EU, aby diskutovali aktuální evropská témata. V zásadních otázkách ohledně podoby víceletého finančního rámce EU na příští rozpočtové období 2021 až 2027 či řešení otázek v souvislosti se změnami klimatu však jednání posun nepřinesla. Během prvního dne summitu se vrcholní představitelé EU věnovali otázkám […]

Udržitelná společnost

Publikováno uživatelem

Ministři životního prostředí se na jednání Rady EU dne 4. října v Lucemburku jednomyslně shodli, že je zapotřebí další ambiciózní úsilí s cílem zajistit přechod k udržitelné společnosti a přijali závěry s názvem Větší oběhovost – přechod k udržitelné společnosti. Zástupci členských zemí v dokumentu vyzývají Evropskou komisi, aby předložila ambiciózní dlouhodobý strategický rámec zahrnující společnou vizi pro oběhové hospodářství a aby […]

Jeffrey D. Sachs varoval v Praze před následky globálního oteplování

Publikováno uživatelem

Polovina největších měst světa leží na pobřeží moří a oceánů. Jejich zvyšující se hladina ohrožuje kvůli globálnímu oteplování jejich existenci. Uvedl to dnes ve svém vystoupení v Praze na „Fóru udržitelného rozvoje 2019“ Jeffrey D. Sachs, světově známý profesor ekonomie z Columbia University, expert na udržitelný rozvoj, odborný poradce OSN. Fórum pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj […]

Francie a Německo podporují Zelenou dohodu pro Evropu

Publikováno uživatelem

Francie a Německo zvažují, jakým způsobem podpořit a urychlit dosažení uhlíkové neutrality. Během francouzskoněmecké ministerské rady, které se v Toulouse dne 16. října účastnili prezident Macron a kancléřka Merkelová, obě země vyjádřily zájem, aby EU dosáhla uhlíkové neutrality do roku 2050. Ve společné deklaraci mj. uvedly, že prozkoumají možnosti zavedení uhlíkové daně na hranici EU a její […]